Argraffu ar Raddfa Sylweddol

Mae’r tîm Argraffu ar Raddfa Sylweddol yn cynnig argraffu lithograffig, digidol ac argraffu fformatau mawr ynghyd â gwaith rhwymo a gorffen cysylltiedig.

Mae'r tîm hefyd yn rheoli gosod gwaith argraffu’n allanol a fyddai’n anodd ei gwblhau’n fewnol ac mae'n gweithio’n agos â chyflenwyr argraffu allanol cymeradwy'r Brifysgol.

Costau

Rhoddir gwybod i chi am gostau argraffu ar adeg comisiynu gwaith.

Comisiynu Gwaith

Gwnewch apwyntiad dros y ffôn neu drwy e-bost:

Ystafell Argraffu Campws Caerfyrddin

Peter Evans
Ffôn: est.5052
E-bost: p.evans@uwtsd.ac.uk

Ystafell Argraffu Campws Llambed

Kevin Evans a Luke Edwards
Ffôn: 01570 424779 est.4779
E-bost: k.evans@uwtsd.ac.uk

Ystafell Argraffu Campws Abertawe

Chris Sullivan a Paul Jones
Ffôn: 01792 481201 est.4201
E-bost: printunit@uwtsd.ac.uk