Adborth a Chynrychiolaeth

Adborth: Lleisio Barn

Mae gan yr adran gyfrifoldeb i sicrhau bod y Brifysgol yn cyflawni’i hymrwymiad i fyfyrwyr fel y nodwyd yn Siarter y Myfyrwyr a’r gofynion dan Bennod B5 Cod Ansawdd y DU.

Rydyn ni bob amser yn chwilio am ffyrdd o helpu i wella profiad myfyrwyr ar draws y brifysgol. Rydyn ni’n gwerthfawrogi adborth myfyrwyr ac yn gweithio’n agos gydag Undeb y Myfyrwyr i wrando ar eich syniadau a’ch pryderon, er mwyn sicrhau'r profiad gorau i chi yn fyfyrwyr yn PCYDDS. Byddwn yn cadw’r tudalennau hyn wedi’u diweddaru i roi rhagor o wybodaeth i chi am y modd y gallwch lunio'r profiadau a gewch yn  fyfyrwyr ac effaith eich adborth.

Byddwn yn cynnal Pythefnosau Adborth bob tymor i’ch diweddaru chi am y newidiadau yr ydyn ni’n eu gwneud a chewch gyfle i roi gwybod i ni beth allwn ni ei wneud i wneud eich profiad yn fyfyriwr yn well byth.

Bydd ragor o wybodaeth yma'n fuan.

 

Peidiwch â cholli’ch cyfle i ddweud wrthym sut mae hi i fod yn fyfyriwr yn YDDS

Hoffem glywed eich barn ynghylch pob agwedd ar eich cwrs, o drefniadau i asesiadau. Rydym yn mynd ati’n frwd iawn i sicrhau bod myfyrwyr yn cael y profiadau gorau posibl yn YDDS a dim ond gyda’ch help chi gallwn ni wneud hynny.

Trwy lenwi’r arolygon yma, byddwch yn ein helpu ni i wella’r profiad i fyfyrwyr ar ein cyrsiau ôl-raddedig a sicrhau bod cyrsiau yn YDDS yn cyrraedd y safon orau bosibl.

Diolch am ein helpu i wella YDDS

Adborth: Lleisio'ch Barn

Rydyn ni bob amser yn chwilio am ffyrdd o helpu i wella profiad myfyrwyr ar draws y brifysgol. Rydyn ni’n gwerthfawrogi adborth myfyrwyr ac yn gweithio’n agos gydag Undeb y Myfyrwyr i wrando ar eich syniadau a’ch pryderon, er mwyn sicrhau'r profiad gorau i chi yn fyfyrwyr yn PCYDDS. 

Tymor Arolygon

Mae’r Tymor Arolygon wedi dechrau....

Dyma’ch cyfle i roi gwybod i ni sut brofiad ydyw i astudio yma ym Mhrifysgol Cymru y Drindod Dewi Sant.

Fel rhan o’r Tymor Arolygon byddwch wedi derbyn e-bost yn eich gwahodd i gymryd rhan mewn arolwg. Mae’r e-bost hwn yn cynnwys dolen i’r arolwg yr ydych yn gymwys i’w chwblhau. Bydd yn cymryd rhyw 5-10 munud i’w gwblhau. Os nad ydych wedi cwblhau’r arolwg, fe gewch negeseuon e-bost yn cynnwys y ddolen i’ch atgoffa, felly peidiwch â phoeni os na allwch ddod o hyd i’r e-bost gwreiddiol.

Opsiwn arall yw defnyddio un o’r dolenni isod i agor yr arolwg yr ydych yn gymwys i’w gwblhau. Bydd y ddolen yn mynd â chi i dudalen mewngofnodi lle bydd angen i chi roi eich e-bost myfyriwr a’r cyfrinair: UWTSD.

UKES – Yr holl fyfyrwyr Israddedig nad ydynt yn gymwys i gwblhau’r NSS

PTES – Yr holl Fyfyrwyr Ôl-raddedig a Addysgir

Os oes gennych unrhyw gwestiynau, yna cysylltwch â Chris Fox.

Edrychwch ar beth rydym ni wedi gwneud yn barod gyda'ch adborth (isod):

Rydym yn byddsoddi yn ein gwasanaethau TG i wella’ch profiad. Dyma rai o’r pethau rydym wedi’u gwneud…

Dros yr haf rydym ni wedi gweud newidiadau i wneud eich profiad yn fyfyriwr yn PCYDDS yn well byth.

Gallwch chi weld ychydig o’r newidiadau ar eich campws isod.