Mae’r Adran Profiadau Myfyrwyr yn gyfrifol am gynnal a dadansoddi arolygon o fewn y Drindod Dewi Sant. Fel rhan o’r gwaith hwn, mae’r tîm yn adnabod tueddiadau, yn cefnogi cynlluniau unedau academaidd a phroffesiynol ac yn bwydo canlyniadau’r arolygon yn ôl i fyfyrwyr. 

 

Mae’r Drindod Dewi Sant yn cymryd rhan yn arolygon NSS, PTES, PRES, UKES a’r Baromedr  Myfyrwyr.