Croeso a Chynefino


Er mwyn sicrhau bod yr holl fyfyrwyr yn barod i gychwyn eu taith gyda ni, rydym ni wedi datblygu rhaglen gynhwysfawr yn cwmpasu croeso a chynefino.

Gan weithio mewn partneriaeth â gwasanaethau academaidd a phroffesiynol eraill rydym yn cydlynu’r wybodaeth a roddir i ddechreuwyr newydd yn ogystal â’u diwrnod cofrestru ac wythnos gyntaf.  Mae hyn yn cael ei ategu gan gyngor ymarferol ac adnoddau i helpu myfyrwyr i ymgartrefu.  

Yn rhan o gynefino myfyrwyr rydym yn darparu nifer o adnoddau a gweithdai ymarferol mewn meysydd sy’n amrywio o ddod i adnabod y campws i Gydraddoldeb ac Amrywiaeth, gan sicrhau bod myfyrwyr newydd yn teimlo’n hyderus wrth ddechrau eu cyrsiau.