Cyfathrebu â Myfyrwyr


Mae’r adran yn gyfrifol am oruchwylio cyfathrebu â myfyrwyr ar draws y Brifysgol ac mae'n cynnig cymorth i unedau academaidd a phroffesiynol o ran teilwra’u cyfathrebu â myfyrwyr, gan sicrhau bod myfyrwyr yn derbyn gwybodaeth gywir a defnyddiol ar hyd eu hastudiaethau.

Mae'r adran yn creu Bwletin Myfyrwyr misol sy’n crynhoi gwybodaeth bwysig, cyfleoedd i fyfyrwyr a newyddion, yn ogystal â’r cyfle i ddathlu llwyddiannau myfyrwyr.  

Bydd tudalennau MyDay i fyfyrwyr yn cael eu diweddaru’n rheolaidd i gynnwys cyhoeddiadau pwysig ochr yn ochr â gwybodaeth ddefnyddiol ac awgrymiadau i fyfyrwyr o ran gwneud yn fawr o’u hamser yn y Drindod Dewi Sant.  Mae tudalennau cymorth a chyngor, gwybodaeth am sut i roi gwybod am broblemau, canllawiau i fyfyrwyr a llawer mwy i’w cael yma.  

Nod sianeli'r adran ar y cyfryngau cymdeithasol @UWTSDStudents yw sicrhau bod myfyrwyr yn gwybod am gyfleoedd cyffrous, cyngor, diweddariadau pwysig a newyddion.  Gallwch ddod o hyd i ni ar Twitter, Facebook ac Instagram.