Cyfathrebu â Myfyrwyr


Gan weithio gyda’r tîm Cyfathrebu Corfforaethol mae’r adran yn goruchwylio cyfathrebu â myfyrwyr ac yn cynnig cefnogaeth i unedau academaidd a phroffesiynol i deilwra eu cyfathrebu â myfyrwyr.

Ar y cyd ag Undeb y Myfyrwyr, mae’r Adran Profiadau Myfyrwyr yn llunio Bwletin Myfyrwyr misol sy’n crynhoi prif newyddion y sefydliad ac sy’n cynnig cyfle i ddathlu llwyddiant myfyrwyr.