Mae Dylunio Bywyd yn fenter a ddatblygwyd gan y Drindod Dewi Sant i gefnogi myfyrwyr i allu manteisio i’r eithaf ar y cyfleoedd sydd ar gael iddynt tra byddant yn y Brifysgol ac wrth baratoi ar gyfer eu bywyd yn y dyfodol.

Mae’r fframwaith Dylunio Bywyd yn cynorthwyo myfyrwyr i gael rheolaeth ar eu datblygiad personol a’u cyflogadwyedd.

Mae myfyrwyr yn dysgu sut i ddefnyddio offer dylunio i greu nifer o lwybrau posibl at y dyfodol ac i ddod o hyd i ffyrdd arloesol o ddylunio bywyd i’r dyfodol sy’n cyd-fynd â’u hanghenion a’u dyheadau.

Gallwch ddysgu mwy am y fenter Dylunio Bywyd yma