Ymgysylltu â Myfyrwyr


Fel adran, rydym yn gweithio i greu cyfleoedd i fyfyrwyr leisio barn am eu haddysg ac ymgorffori llais y myfyriwr ymhob agwedd ar fywyd prifysgol.

Mae gan yr adran gyfrifoldeb i sicrhau bod y Brifysgol yn cyflawni’i hymrwymiad i’w myfyrwyr fel y nodwyd yn Siarter y Myfyrwyr, a’r gofynion dan Bennod B5 Cod Ansawdd y DU. Felly rydym bob amser yn chwilio am ffyrdd o helpu i wella agweddau gwahanol ar fywyd prifysgol.

Rydym yn frwdfrydig iawn ynghylch rôl llais y myfyriwr a chreu cyfleoedd i fyfyrwyr siapio cyfeiriad y sefydliad.  

Gan ddefnyddio’r adborth rydych wedi’i ddarparu drwy arolygon, ymgysylltu wyneb yn wyneb, a materion rydych wedi’u codi drwy’ch cynrychiolwyr myfyrwyr, rydym yn gweithio tuag at wneud newidiadau er mwyn cyfoethogi’ch amser yn y brifysgol, gan sicrhau eich bod yn teimlo wedi’ch grymuso ac yn hyderus bod eich barn yn cael ei chynrychioli.  

Rydym yn rheoli cyfranogiad y Drindod Dewi Sant mewn arolygon cenedlaethol, yn cynnwys NSS, PTES, UKES a PRES. Mae’r adran yn gyfrifol am ymgyrchoedd yr arolygon yn ogystal â darparu dadansoddi, cefnogi adrannau eraill i ddefnyddio a gwella’u canlyniadau, a rhoi adborth i fyfyrwyr ynghylch canlyniadau a’r effaith maent yn ei chael.