Ymgysylltu â Myfyrwyr


Effaith eich adborth ar y Drindod Dewi Sant

Mae’r Adran Profiadau Myfyrwyr yn gweithio mewn partneriaeth agos ag Undeb y Myfyrwyr i helpu i ddatblygu’n barhaus brofiadau cadarnhaol i fyfyrwyr yn y Drindod Dewi Sant.

Gan ddefnyddio’r adborth a gafwyd gennych chi drwy arolygon megis NSS a'r Baromedr Myfyrwyr, beth rydych chi wedi’i ddweud wrthon ni yn y Cyfarfodydd Profiadau Myfyrwyr, a materion mae’ch cynrychiolwyr cwrs wedi’u codi mewn cyfarfodydd, rydym ni wedi gwneud nifer o newidiadau dros yr haf i wneud eich profiad fel myfyrwyr yn y Drindod Dewi Sant hyd yn oed yn well.