Cael eich Cysylltu

Ydds Hafan  -  Y Brifysgol  -  Gwasanaethau Proffesiynol  -  Technoleg Gwybodaeth a Systemau  -  Cael eich Cysylltu

Gallwch ymgyfarwyddo â’r holl wasanaethau a ddarparwn ynghyd â’r disgowntiau a’r pethau rhad ac am dim a gynigiwn drwy gymryd ychydig o funudau i wylio ein Fideos Cynefino TaSG.

Gallwch ddysgu sut i gael mynediad i’ch cyfrif, cysylltu â’n rhwydwaith diwifr, defnyddio’ch consol gemau neu ddyfais clyfar yn y neuaddau preswyl ac ailosod eich cyfrinair os byddwch yn ei anghofio.

Rhoddir cyfrif mewngofnodi i’r rhwydwaith i’r holl fyfyrwyr a staff a fydd yn rhoi mynediad i chi at Rith-amgylchedd Dysgu’r Brifysgol, y gwasanaeth diwifr a chyfrif e-bost Microsoft Office 365.