Ydds Hafan  -  Gwasanaethau Proffesiynol  -  Technoleg Gwybodaeth a Systemau  -  Cael eich Cysylltu  -  Cynefino â TaSG i Staff

Croeso i Sesiwn Gynefino Staff Technoleg a Systemau Gwybodaeth

Fel aelod newydd o staff PCYDDS, bydd eich cyfrif TG yn cael ei greu yn awtomatig a bydd eich rheolwr yn gallu rhoi eich manylion mewngofnodi i chi.

Mae’n bwysig i chi ymgyfarwyddo’ch hun â’r gwasanaethau y mae TaSG yn eu darparu wrth sicrhau eich bod yn ymwybodol o’ch dyletswyddau TG cysylltiedig.

Er mwyn helpu pob aelod newydd o staff i ymgartrefu i’w rôl newydd, a fyddech cystal â chymryd ychydig funudau i wylio fideo cynefino byr TasG sy’n orfodol i’r holl staff.


Dod i adnabod y gwasanaethau a gynigiwn

Cewch ddysgu rhagor o wybodaeth am bopeth a nodir yn fideo cynefino TaSG i’r holl staff yn yr adrannau isod.

Rhaid i’r holl staff gwblhau’r cwrs hyfforddiant ar Ymwybyddiaeth o Ddiogelwch Gwybodaeth a nodir isod o fewn adran Polisïau a Chyrsiau Diogelwch TaSG.

Rhaid i’r holl staff gofrestru gyda’r porth ailosod cyfrinair, hunanwasanaeth sy’n gadael i chi ailosod eich cyfrinair os byddwch byth yn ei anghofio. I gofrestru ewch i www.uwtsd.ac.uk/password

Mae’n orfodol i’r holl staff gwblhau'r Cwrs Ymwybyddiaeth o Ddiogelwch Gwybodaeth ar Moodle.

Rhaid ymgyfarwyddo’ch hun hefyd a’r holl Bolisïau TaSG gan gynnwys Polisi Defnydd Derbyniol TG.

Os oes angen Cymorth TG arnoch, crëwch docyn Desg Wasanaeth TG drwy fynd i webhelp.uwtsd.ac.uk

Hefyd mae gennym gymorth ffôn ar gael 24/7 365 diwrnod y flwyddyn, Galwch ni ar 0300 500 5055.

Os oes arnoch angen mynediad i ffolderi Gyriannau Adrannol a Rennir  gofynnwch i’ch rheolwr llinell greu tocyn Desg Wasanaeth sy’n manylu ar y mynediad sydd ei angen os gwelwch yn dda.

Cysylltwch ag eduroam, rhwydwaith Wi-Fi’r Brifysgol, drwy ddefnyddio'ch e-bost a chyfrinair PCYDDS. Cewch ragor o wybodaeth drwy fynd i www.uwtsd.ac.uk/wireless

Ewch i’n Hwb Statws status.uwtsd.ac.uk i gael gwybod am unrhyw waith cynnal a gynllunnir neu broblemau gyda systemau’r Brifysgol a systemau TaSG.

Dysgwch am gynigion arbennig a nwyddau rhad at ddefnydd personol staff gan gynnwys mynediad am ddim i Microsoft Office 365 ac Adobe Creative Cloud drwy fynd i www.uwtsd.ac.uk/it-exclusives

Cewch argraffu, copïo a sganio gan ddefnyddio unrhyw Canon MFD ar unrhyw gampws.

Enw’r cwt argraffu yw Print_Argraffu. Cewch ddysgu rhagor drwy fynd i www.uwtsd.ac.uk/print

Dysgwch ragor am yr holl wasanaethau a gynigir gan TaSG, gan gynnwys Microsoft Office 365, drwy ymweld â Gwasanethau TG

Gwellwch eich sgiliau gyda gwasanaeth hyfforddi ar-lein Microsoft Office

Dysgwch ragor am ein stafelloedd fideo-gynadledda a sut i archebu fideo-gynhadledd drwy fynd i www.uwtsd.ac.uk/videoconferencing