Defnyddio’r cyfleusterau TG

Gwybodaeth am ddefnyddio eich cyfrifiadur, o ddefnyddio eich cyfrif e-bost i ddiogelwch TG.

Mae mwy o wybodaeth ar gael hefyd am Gwasanaethau TG y Brifysgol (ystafelloedd cyfrifiaduron, argraffu, copïo a sganio) a Cael eich Cysylltu â'r systemau TG (rhwydwaith diwifr, rhwydwaith y campws).

E-bost

 

Storio ar y rhwydwaith

 

Diogelwch

Gwybodaeth am Microsoft Outlook a Office 365, systemau e-bost y Brifysgol a chysylltu â’r ddwy gyda dyfais symudol.

 

Gwybodaeth am le storio canolog a diogel y Brifysgol

 

Gwybodaeth am ddiogelwch TG yn y Brifysgol

Safonau Cyfrifiaduron

 

Yr Agenda Werdd

 

Windows 7

Gwybodaeth am safonau cyfrifiaduron i gefnogi Windows, cyfrifiaduron Mac a gliniaduron.

 

Gwybodaeth am ymdrechion Gwasanaethau Gwybodaeth i  leihau effaith TG ar yr amgylchedd

 

Gwybodaeth am gynlluniau Gwasanaethau Gwybodaeth i ddiweddaru holl gyfrifiaduron y myfyrwyr a’r staff i System Weithredu ddiweddaraf Microsoft