Mae hawl gan holl staff, myfyrwyr, ôl-raddedigion (rhaglenni ymchwil a rhaglenni a addysgir) ac aelodau cysylltiol i gyfrif e-bost yn y Brifysgol.

 • Microsoft Exchange yw’r system e-bost i staff
 • Microsoft Office 365 yw’r system e-bost i fyfyrwyr

Gwybodaeth am:

 • gael mynediad i e-byst o ddyfeisiau symudol
 • cyfyngiadau ar gyfrifon
 • rhestrau postio
 • diogelwch
 • cymorth a chefnogaeth

I gyfrifon e-bost y Brifysgol yr anfonir negeseuon e-bost swyddogol gan y Brifysgol at staff a myfyrwyr.

Er mwyn osgoi colli negeseuon pwysig, dylech edrych ar eich cyfrif e-bost Prifysgol yn aml.

Mae’r Brifysgol yn darparu cyfeiriad e-bost ar gyfer pob defnyddiwr fel a ganlyn:

 • rhifmyfyriwr@myfyriwr.ydds.ac.uk i fyfyrwyr (e.e. 12345678@myfyriwr.ydds.ac.uk)
 • enwdefnyddiwr@ydds.ac.uk i staff yn cynnwys aelodau cysylltiol (e.e. J.Bloggs@ydds.ac.uk)

Gall staff gael mynediad i’w cyfrif e-bost wrth ddefnyddio porwr gwe drwy fynd i dudalen mynediad ar y we i Microsoft Outlook a theipio eu henw defnyddiwr a chyfrinair yn y Brifysgol.

Gall myfyrwyr gael mynediad i'w cyfrif e-bost wrth ddefnyddio porwr gwe drwy fynd i dudalen fewngofnodi Office 365 YDDS a theipio eu cyfeiriad e-bost a chyfrinair.

Mae’n bosibl cyflunio e-byst myfyrwyr ar gyfer nifer o ddyfeisiau deallus/symudol.  Mae cyfarwyddiadau ar gael ar gyfer cysylltu'r dyfeisiau isod ag e-byst:

Student Email - Device Setup Guides                                        

PDF Fideo
iPhone - Office 365 setup guide                                                              PDF Guide Dim ar gael
iPad - Office 365 setup guide PDF Guide Dim ar gael
Android - Office 365 setup guide PDF Guide Dim ar gael
Windows Phone 7 - Office 365 setup guide PDF Guide Dim ar gael
Blackberry - Office 365 setup guide PDF Guide Dim ar gael
Nokia Symbian - Office 365 setup guide                                      PDF Guide Dim ar gael

 

Student Email - General Guides                                        

PDF Video
Office 365 Full User Guide                                                                      PDF Guide Dim ar gael
Office 365 Login Instructions PDF Guide Dim ar gael
Office 365 Outlook Setup PDF Guide Dim ar gael
Office 365 Email Client Settings PDF Guide Dim ar gael
Office 365 Sky Drive Guide                         PDF Guide Dim ar gael

 

Staff Email - Device Setup Guides                                               

PDF Video
iPhone - Exchange Email Setup Guide PDF Guide Dim ar gael
iPad - Exchange Email Setup Guide                                                        PDF Guide Dim ar gael

 

Staff Email - General Guides                                                          

PDF Video
MS Outlook 2010 Quick reference guide                                                     PDF Guide Dim ar gael  
MS Outlook 2010 - Adding an additional mailbox N/A Video Guide
Setting your Out of Office reference guide PDF Guide Dim ar gael

Mae cyfyngiadau fel a ganlyn ar gyfrifon e-byst myfyrwyr:

 • 10GB ar faint blwch negeseuon
 • 25GB ar gyfrifon SkyDrive
 • 25MB ar e-bost unigol

Ni ellir trosglwyddo negeseuon sy’n fwy na 25MB i gyfrifon e-bost myfyrwyr nac oddi wrthynt.

Mae cyfyngiadau fel a ganlyn ar gyfrifon e-byst staff:

 • 2GB ar faint blwch negeseuon
 • 20MB ar e-bost unigol

Ni ellir trosglwyddo negeseuon sy’n fwy na 20MB i gyfrifon e-bost staff yn y Brifysgol nac oddi wrthynt.

Mae Gwasanaethau Gwybodaeth yn rheoli’r rhestrau canolog a elwir yn rhestrau dosbarthu. Gellir creu’r rhain er mwyn gallu anfon negeseuon at grwpiau mawr o bobl.

 • Mae rhestrau dosbarthuyn gallu cynnwys cyfeiriadau e-bost y Brifysgol yn unig
 • yn gallu cael eu cyfyngu at ddefnydd grwpiau penodol o ddefnyddwyr
 • yn fwy effeithlon wrth anfon negeseuon mewnol

Er mwyn gallu anfon negeseuon at grwpiau mawr o bobl (yn cynnwys yr Holl Staff, yr Holl Fyfyrwyr ac ati) rhaid i chi gael y caniatâd cywir. Gellir gwneud hyn dim ond drwy gael eich Pennaeth Adran (staff) neu Bennaeth Ysgol (myfyrwyr) i wneud cais i’r Ddesg Gymorth.

Cymerwyd camau i atal sbam a feirysau rhag cael eu cyflwyno i’ch cyfrif e-bost. Mae gwasanaeth hidlo e-byst Barracuda yn sganio e-byst sy’n dod i rwydwaith y Brifysgol gan chwilio am sbam, gwe-rwydo (phishing) a feirysau cyn cyflwyno e-byst i’ch blwch negeseuon.

Os cewch unrhyw broblemau o ran defnyddio’r system e-byst, dylech adrodd yn ôl amdanynt wrth y Ddesg Gymorth ar0300 500 5055 (est. 5055 yn fewnol).

Mae’n bosibl rhoi hyfforddiant i staff ar ddefnyddio system e-bost y Brifysgol. Am fanylion pellach ewch i’r tudalennau hyfforddiant.