Gwybodaeth am Microsoft Windows 7 i staff a myfyrwyr, yn cynnwys cyngor ar sut i gael y budd mwyaf o’r system a manylion anawsterau hysbys o ran cydweddu.

Bydd cyfrifiaduron newydd yn cael eu cyflenwi â’r system weithredu newydd wedi’i gosod yn barod i baratoi ar gyfer diwedd cefnogaeth Microsoft i XP ym mis Ebrill 2014.

Mae holl gyfrifiaduron y myfyrwyr yn rhedeg ar Windows 7 ar hyn o bryd ond bydd cyfrifiaduron y staff yn cael eu diweddaru yn ystod Gorffennaf -  Hydref 2012 ar gampysau Caerfyrddin a Llambed.  Gyda’r diweddaru byddwn hefyd yn symud i Office 2010.

Ydy Windows 7 ac Office 2010 yn newydd i chi?

Rydym wedi paratoi canllaw defnyddiol i ddangos i chi sut i gael y budd mwyaf o’r system newydd.  LawrlwythwchDefnyddio nodweddion newydd Windows 7 i ddysgu mwy.

Staff

Rwy’n dal i ddefnyddio Windows XP.  Sut gallaf gael Windows 7?

Bydd rhywun yn cysylltu â holl ddefnyddwyr Windows XP rywbryd yn y dyfodol. Os na fydd aelod o Wasanaethau Gwybodaeth wedi cysylltu ynghylch diweddaru erbyn mis Hydref 2012, cysylltwch â'r Ddesg Gymorth a byddwn yn ceisio diweddaru'ch cyfrifiadur cyn gynted â phosibl.

Sut y bydd hyn yn effeithio ar fy rhaglenni addysgu?

Bydd mwyafrif y rhaglenni yn dal i weithio heb broblem ar Windows 7, ond mae’n bosibl y bydd angen diweddaru fersiynau cyfredol rhai rhaglenni a deunyddiau cwrs.

Materion cydweddu

Sylwer ei bod yn bosibl na fydd fersiynau hŷn rhai pecynnau meddalwedd yn cael eu cefnogi ar Windows 7.

Cysylltwch â’r Ddesg Gymorth os ydych:

  • yn defnyddio fersiynau hŷn pecynnau meddalwedd ac nid ydych yn sicr ynghylch cydweddu
  • yn gwybod am raglen neu system nad yw’n cydweddu
  • am wneud yn siŵr y bydd rhaglen benodol yn cael ei phrofi

Cysylltu

Os oes unrhyw gwestiynau gennych am Windows 7 anfonwch e-bost i'r Ddesg Gymorth ar ITServiceDesk@ydds.ac.uk