Mae’r Uned yn cefnogi'r Pwyllgor  Dysgu, Addysgu a Chyfoethogi (PDAC) a gweithrediad y Strategaeth Dysgu, Addysgu a Chyfoethogi (SDAC) yn benodol.

Arweinir yr Uned gan y Pro Is-Ganghellor (Rhyngwladol a Chyfoethogi), yr Athro Simon Haslett, sy’n Uwch Gymrawd yr Academi Addysg Uwch, gyda chefnogaeth Victoria Watkins.

Gallwch gysylltu â’r Uned ar 01792481102 neu victoria.watkins@uwtsd.ac.uk