Datblygiad Proffesiynol

Mae’r Brifysgol yn credu bod datblygiad proffesiynol parhaus ar gyfer staff academaidd a chymorth dysgu yn gyfraniad pwysig ac arwyddocaol i wella dysgu ac addysgu’n systematig ar draws darpariaeth y Brifysgol.

Mae datblygiad proffesiynol yn hyrwyddo gwella addysgu drwy, er enghraifft, ganolbwyntio datblygiad proffesiynol ar themâu cyfoethogi a gytunwyd, gan ganiatáu i staff unigol gadw'n gyfredol â datblygiadau newydd, adnewyddu sgiliau presennol a datblygu rhai newydd, ac adfyfyrio ar eu harfer proffesiynol yn gyffredinol.

Mae gweithgarwch datblygiad proffesiynol, y tu fewn a’r tu allan i Grŵp y Brifysgol, yn cyfateb yn eglur i Fframwaith Safonau Proffesiynol y DU (UKPSF) ac mae’n cael ei integreiddio drwy un raglen ddeinamig er mwyn hyrwyddo ymwybyddiaeth a chyfranogiad.

Hefyd mae’r Brifysgol yn gosod ei gweithgarwch gwella ansawdd a’i thema gyfoethogi sefydliadol i gyd-fynd â thema a gweithgareddau’r sector sef Cyfeiriadau’r Dyfodol. Yn ystod 2014-16, Darpariaeth Hyblyg yw’r thema ac mae’n berthnasol i ddatblygiad campws SA1 â chysylltiadau â dysgu a gyfoethogir drwy dechnoleg, dysgu seiliedig ar waith ac ehangu mynediad, er enghraifft.