Newid Catalog y Llyfrgell

Newid Catalog y Llyfrgell

Crynodeb ar gyfer Sesiynau Newid Catalog y Llyfrgell

Gwnewch nodyn yn eich dyddiadur! Ar 1 Mawrth 2016, bydd Catalog  newydd y Llyfrgell ac Adnoddau Dysgu yn mynd yn fyw! Bydd y digwyddiad datblygiad staff hwn yn rhoi rhagolwg ichi o’r catalog newydd a sut bydd y newid yn effeithio arnoch chi a’ch myfyrwyr.

Bydd deilliannau’r sesiwn yn cynnwys y canlynol:

  • Ymgyfarwyddo â’r rhyngwyneb newydd: un system, un cyfrif - i *bob* campws a holl staff a myfyrwyr y Brifysgol
  • Gallu chwilio am adnoddau llyfrgell a gwneud cais amdanynt gan ddefnyddio’r catalog newydd
  • Gwell dealltwriaeth o’r modd y mae adnoddau electronig ac argraffedig wedi’u hintegreiddio’n agosach
  • Dealltwriaeth o’r profiadau cyfoethocach i ddefnyddwyr - gosod dewisiadau cyfrifon personol, rhith-bori silffoedd, y 10 erthygl sy’n trendio fwyaf yn fyd-eang
  • Cael mynediad i wybodaeth cyfeiriadau yn Primo a’i hallforio i offer rheoli llyfryddol priodol  

Rhestr o Gyflwynwyr

Abertawe, Campws Townhill, Suzanne Taylor/Sam Scoulding

Caerfyrddin, Campws Caerfyrddin, Ellen Harris/Allison Jones

Abertawe,Campws Dinefwr, Alison Scanlon/Helen Beale

Llambed, Campws Llambed, Dolly Yang/Galen Jones

Rhaglen Ddigwyddiadau

Abertawe, Ystafell Gynadledda’r Mwmbwls, Campws Townhill, 12.00pm, 29 Ionawr 2016

Caerfyrddin, TL03, Campws Caerfyrddin, 12.00pm, 1st Chwefror 2016

Abertawe, Theatr Ddarlithio 1, Campws Dinefwr, 12.00pm, 3rd Chwefror 2016

Llambed,  Llyfrgell y Sylfaenwyr, Campws Llambed, 12.00pm, 4th Chwefror 2016

Os hoffech ddod i unrhyw un o’r digwyddiadau, anfonwch e-bost at victoria.watkins@uwtsd.ac.uk