Ymchwil ac Ysgolheictod

Ymchwil ac Ysgoloriaeth Dysgu ac Addysgu

Dywed Cenhadaeth y Brifysgol; “Bydd yr addysg a ddarparwn yn nodedig ac yn seiliedig ar ymchwil o safon uchel”.

‌Mae’r Brifysgol yn disgwyl i’r holl staff addysgu ymgymryd ag ymchwil, ysgolheictod a/neu ymarfer proffesiynol a thrwy hyn, darparu’r ymchwil greiddiol a ddisgrifir yn y datganiad Cenhadaeth. Mae hyn yn sicrhau bod dysgu ac addysgu ar draws y brifysgol ar flaen y gad, a’u bod yn sail i ddatblygiad y cwricwlwm ac i wella ymarfer addysgaidd. Hefyd, mae dysgu trwy ymchwil a/neu ymarfer proffesiynol yn cyfoethogi datblygiad y cwricwlwm a phrofiad dysgu’r myfyrwyr.

Ymchwil ac Ysgolheictod‌ 

 Mae ymchwil, ysgolheictod ac ymarfer proffesiynol o bob math yn cyfrannu at ddiwylliant o addysgu seiliedig ar ymchwil. Er enghraifft, mae gweithgarwch seiliedig ar bwnc yn cyfrannu at ddatblygiad y cwricwlwm, ac mae ymchwil addysgaidd ac ysgolheictod dysgu ac addysgu’n cyfrannu at ymagweddau at ddysgu ac addysgu. Er mai gweithgarwch seiliedig ar bwnc yw ffocws y Strategaeth Ymchwil, mae’r Strategaeth hon yn gosod targedau sy’n gysylltiedig yn benodol â dysgu ac addysgu. Mae’n disgwyl i’r holl staff addysgu gymryd rhan mewn rhyw fath o waith ymchwil, ysgolheictod a/neu ymarfer proffesiynol ac fe ddylai staff sy’n addysgu Lefelau 6-8 ddarparu tystiolaeth o hyn bob blwyddyn, gan fod disgwyl i bynciau o’r lefel hwn gael eu cyflwyno mewn ffordd sydd ar flaen y gad yn y ddisgyblaeth.

Hefyd, disgwylir i fyfyrwyr ymgymryd â pheth dysgu drwy ymchwil a/neu ymarfer proffesiynol, a dylid hwyluso hyn trwy gyfleoedd fel cyfnodolion a chynadleddau.

Dylid annog ymchwil addysgaidd a/neu ysgolheictod dysgu ac addysgu a dylid sefydlu cymunedau ymarfer trwy Grwpiau Cyfoethogi sydd wedi’u halinio â meysydd o bwysigrwydd strategol. Caiff deilliannau’r grwpiau hyn a gweithgarwch staff cysylltiedig arall ei rannu trwy sefydlu cyfnodolyn a/neu gylchgrawn Prifysgol.