Addysg ar gyfer Datblygu Cynaliadwy

Ym Mhrifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant, rydym wedi ymrwymo i ymgorffori cynaliadwyedd ar draws y profiad dysgu ac addysgu cyfan.

Mae trosolwg o’n gweithgareddau diweddar, cyfredol ac arfaethedig mewn perthynas ag Addysg ar gyfer Datblygu Cynaliadwy ar gael yma:

Adrioddiad Addysg ar gyfer Datblygu Cynaliadwy (2016-17)

Crynodeb Addysg ar gyfer Datblygu Cynaliadwy (2016-17)

Gweler ein dogfen PV3b Canllawiau Addysg ar gyfer Datblygiad Cynaliadwy (PV3b Education for Sustainable Development Guidance ) i weld y canllawiau ar gyfer ymgorffori cynaliadwyedd mewn cynnwys cwrs.

Mae rhagor o wybodaeth am weithgareddau Addysg ar gyfer Datblygu Cynaliadwy y Brifysgol ar gael yma.