Y 10 awgrym gorau ar gyfer bod yn Wyrdd ar y Campws

1. Ailgylchu

Oeddech chi’n gwybod bod ailgylchu un botel blastig yn ddigon i bweru bwlb golau am 4 awr! Gwelwch yma beth y gellir ei ailgylchu ar y campws. 

2. Arbed Ynni

Dilynwch ein cymorth defnyddiol ar sut i arbed ynni, £££s a CO2
Sut i arbed ynni ar gampws

3. Bod yn ddoeth gyda dŵr

Gall tap sy’n gollwng wastraffu 5,500 litr o ddŵr mewn blwyddyn, felly gwnewch yn siŵr eich bod yn rhoi gwybod i ni os bydd tap yn gollwng! Os ydych wedi’ch lleoli yng Nghaerfyrddin neu yn Llambed cewch wneud hyn drwy Quantarc, neu mae croeso i chi roi gwybod i’r prif dderbynfa os yn Abertawe.

4. Ailddefnyddio neu ailgylchu’ch cwpanau coffi

Bellach gellir ailgylchu cwpanau coffi Starbucks ar ein campysau yng Nghaerfyrddin neu Abertawe, felly gwnewch yn siŵr eich bod yn eu rhoi i’r bin Ailgylchu Cymysg Sych!

Fyfyrwyr Llambed - peidiwch â phoeni, mae dewis arall yn lle anfon eich cwpan coffi i’r safle tirlenwi! Cewch brynu un o gwpanau coffi PCYDDS y gellir eu hailddefnyddio o Gaffi 1822, cewch gerdyn ffyddlondeb a choffi neu de am ddim ar ôl casglu 10 stamp! Yn ogystal cewch ddisgownt mewn siopau coffi eraill os dewch â chwpan y gellir ei ailddefnyddio, mae Starbucks yn cynnig 25c oddi ar bris eich diod!

5. Peidio â gwastraffu bwyd!

Yn 2015 taflwyd i ffwrdd 7.3 miliwn o dunelli o fwyd ym Mhrydain! Drwy ddefnyddio’r bwyd a brynwch gallech arbed hyd at £200 y flwyddyn.  Chwiliwch am ryseitiau Love Food Hate Waste ar https://www.lovefoodhatewaste.com/recipes i gael syniadau ar sut i defnyddio’ch bwyd dros ben.  

6. Bod yn weithgar wrth i chi deithio

Saif ein campysau yng nghanol eu trefi felly mae’n hawdd symud o gwmpas ar droed, ar feic ac ar gludiant cyhoeddus. Mae bod yn weithgar wrth i chi deithio yn ffordd hawdd o arbed arian a dod yn iach ar yr un pryd! Gwelwch ein Tudalen Teithio Gwyrdd am syniadau defnyddiol i gynllunio’ch taith weithgar.

7. Cefnogi Masnach Deg

Mae’r Drindod Dewi Sant yn Brifysgol Fasnach Deg gydag ymrwymiad cryf i gefnogi ffermwyr a chynhyrchwyr bwyd. Gellir dod o hyd i gynnyrch Masnach Deg ym mhob un o’n safleoedd bwyd, a drwy brynu’r rhain rydych yn cefnogi masnach foesegol a theg.

8. Mynd yn ddigidol

Cadwch nodiadau ar eich gliniadur mewn darlithoedd. Byddwch yn arbed arian ar nodiaduron ac yn arbed coed!

9. Rhannu’r wybodaeth

Rhannwch eich awgrymiadau arbed ynni neu’ch ryseitiau ar gyfer bwyd dros ben â’ch cyd-fyfyrwyr.

10. Cymryd rhan

Mae digon o gyfleoedd i gymryd rhan mewn ymgyrchoedd a gweithgareddau cynaliadwyedd drwy gydol y flwyddyn academaidd. Gwelwch ein tudalen Cymerwch Ran a chadwch lygad ar ein Facebook a Trydar am ddigwyddiadau!

Ddim yn byw ar y campws? Dilynwch yr awgrymiadau defnyddiol tu hwnt yma gan Green Age ar fod yn gynaliadwy gartref!