• 1.11.2016

  Gall staff a myfyrwyr bellach ailgylchu mwy gyda’r biniau ailgylchu newydd sydd wedi cael eu cyflwyno ar draws campysau Abertawe. Mae hyn yn ein helpu i gyrraedd ein targed o ailgylchu 40% o'n gwastraff yn y tarddle erbyn Gorffennaf 2017.


 • 30.10.2015

  Mae'r Swyddfa Amgylchedd yn cynnal Arolwg Teithio Staff a Myfyrwyr am yr ail flwyddyn a hoffem gael eich cefnogaeth. Llenwch yr arolwg yn llawn gan y 4 Rhagfyr 2015 er mwyn cael cyfle i ennill Kindle Fire 7 yn barod ar gyfer y Nadolig. 


 • 12.05.2017

  Mae ymdrech staff a myfyrwyr Prifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant i hyrwyddo cynaliadwyedd wedi cael ei gydnabod mewn seremoni wobrwyo arbennig. Mae Gwobrau Effaith Werdd yn gynllun achredu a gwobrwyo a reolir gan Undeb Cenedlaethol y Myfyrwyra Thîm Cyflenwi Cynaliadwyedd y Drindod Dewi Sant. Mae'r rhaglen yn annog newidiadau syml ond pwerus i'r ffordd yr ydym yn gweithio er mwyn creu sefydliad mwy cynaliadwy.


 • Mae Pythefnos Masnach Deg yn ymgyrch genedlaethol sy'n amlygu'r pwysigrwydd o brynu cynnyrch Masnach Deg a chefnogi ein cynhyrchwyr bwyd.


 • 13.03.2017

  Mae Wythnos Ewch yn Werdd yn ddathliad o gynaliadwyedd, a chyfle gwych i ni ddathlu ac adeiladu ar ein hymrwymiad i ymgorffori cynaliadwyedd ar draws ein campysau.