Dosbarth Cyntaf mewn Cynaliadwyedd i’r Drindod Dewi Sant

Mae’r Drindod Dewi Sant yn dathlu ar ôl cadw ei statws Dosbarth Cyntaf yng nghynghrair People & Planet! 

Mae Cynghrair Prifysgolion People & Planet yn gynghrair annibynnol, sy’n cael ei redeg gan y sefydliad ymgyrchu myfyriwr People & Planet, ac sy’n rhestru Prifysgolion y DU yn ôl eu perfformiad amgylcheddol a chyfiawnder cymdeithasol.

Mae’r Cynghrair yn sgorio Prifysgolion ar amrywiaeth o ffactorau cynaliadwyedd gan gynnwys "Addysg ar gyfer Datblygiad Cynaliadwy”, "Systemau Rheoli ac Archwiliadau Amgylcheddol” a "Gwastraff ac Ailgylchu", ac yn rhoi dyfarniad Dosbarth Cyntaf i Brifysgolion sy’n gwneud yr ymdrechion mwyaf i fynd i’r afael â materion cynaliadwyedd.

Gosodwyd Y Drindod Dewi Sant yn y 27ain safle allan o 150 Prifysgolion o’r DU eleni, gan symud o’r 113eg safle yn y cynghrair yn 2013, a sgoriodd Y Drindod Dewi Sant farciau llawn ym meysydd "Polisi a Strategaeth" ac "Ymgysylltu â Staff a Myfyrwyr"!

Diolchodd Tom Yearley, Pennaeth Cyflawni Cynaliadwyedd, i’r staff a’r myfyrwyr am eu gwaith caled "Mae ein statws Dosbarth Cyntaf yn brawf o'n hymrwymiad i gynaladwyedd ac ymroddiad ein staff a myfyrwyr i ymgorffori cynaliadwyedd yn ein campws, ein cwricwlwm, ein diwylliant a’n cymunedau."

PCYDDS Dosbarth Cyntaf People & Planet Lague