Gwelliannau ailgylchu ar draws campysau Abertawe.

01.11.2016

Gall staff a myfyrwyr bellach ailgylchu mwy gyda’r biniau ailgylchu newydd sydd wedi cael eu cyflwyno ar draws campysau Abertawe. Mae hyn yn ein helpu i gyrraedd ein targed o ailgylchu 40% o'n gwastraff yn y tarddle erbyn Gorffennaf 2017.

Yn ychwanegol i’r biniau gwastraff cyffredinol mae biniau lliw allanol wedi cael eu hychwanegu ar gampysau ar gyfer ailgylchu deunyddiau ailgylchadwy cymysg sych, gwydr a bwyd.

New external colour coded recycling bins

Gall myfyrwyr hefyd ddisgwyl dod o hyd i finiau newydd yn y neuaddau preswyl yn Abertawe i ailgylchu eu deunyddiau ailgylchadwy cymysg sych a gwydr.

Mae'r contract rheoli gwastraff newydd, a ddyfarnwyd i CWM Environmental, sydd hefyd yn gweithio gyda ni yng Nghaerfyrddin, yn newid cadarnhaol i’r Brifysgol ac yn gam enfawr tuag at gyflawni ein huchelgais o gynyddu ailgylchu yn y tarddle i 70% erbyn 2025, fel y nodir yn ein Polisi Amylcheddol. 

Gan weithio tuag at y targed hwn, bydd y Tîm Cynaliadwyedd yn cynnal adolygiad dros y misoedd nesaf i ddynodi adeiladau allweddol lle dylid gwella'r ddarpariaeth biniau ailgylchu mewnol  er mwyn cael mwy o effaith.

I gael gwybod rhagor am y newidiadau, neu i gael mwy o wybodaeth am sut i ailgylchu mwy yn eich swyddfa cysylltwch â ni ar livegreener@uwtsd.ac.uk