Gwirfoddolwyr yn tynnu sylw at wastraff ynni ar y campws.

Mae gwirfoddolwyr o bob rhan o’r Drindod Dewi Sant wedi arbed 10% o ynni wrth Ddiffodd Popeth gydag UCM.

Blackout bilingual

Mae ‘Diffodd Popeth’ yn ymgyrch cenedlaethol gan Undeb Cenedlaethol y Myfyrwyr (UCM) sy’n digwydd mewn prifysgolion ledled y wlad. Mae gwirfoddolwyr yn gweithio gyda'i gilydd i ddiffodd yr holl gyfarpar dianghenraid (cyfrifiaduron, argraffwyr, goleuadau, gwefrwyr ayyb) a adawyd ymlaen yn ddiangen cyn y penwythnos. Wedyn, cymharir y defnydd o ynni ar y penwythnos hwnnw â phenwythnos ‘normal’ a chyfrifir yr arbedion er mwyn dangos y gwahaniaeth y mae newidiadau bach i’r ffordd rydym yn gweithio yn gallu ei wneud i’n heffaith ar yr amgylchedd.

Daeth staff a myfyrwyr Y Drindod Dewi Sant at ei gilydd ddydd Gwener 18 Tachwedd ar Gampws Busnes Abertawe i gymryd rhan yn yr her i dynnu sylw at ein defnydd o ynni a’i leihau.

Gan weithio trwy'r adeilad, daeth gwirfoddolwyr o hyd i bron 400 o beiriannau oedd wedi’u gadael ymlaen. Trwy ddiffodd y rhain arbedwyd 10% o’r ynni a datgelwyd arbediad posibl o £900 a 98KgCO2e bob blwyddyn.

Meddai Fiona Wheatley, Swyddog Datblygu Cynaliadwyedd yn Y Drindod Dewi Sant, "Mae ymgyrchoedd fel “Diffodd Popeth” yn ffordd wych o ddangos y gall gweithredoedd bach gael effaith fawr. Mae diffodd eich cyfrifiadur ar ddiwedd y dydd yn weithred syml sy'n gwneud gwahaniaeth mawr i'n hamgylchedd ac yn ei dro yn creu arbedion cost ac yn lleihau ein hôl troed carbon."