Pythefnos Masnach Deg 2017

Mae Pythefnos Masnach Deg yn ymgyrch genedlaethol sy'n amlygu'r pwysigrwydd o brynu cynnyrch Masnach Deg a chefnogi ein cynhyrchwyr bwyd.

Fel Prifysgol Masnach Deg rydym yn falch o fod wedi gwneud ymrwymiad i gefnogi a hyrwyddo cynnyrch Masnach Deg ar draws ein campysau, a rhoddodd Pythefnos Masnach Deg y cyfle i ni ddathlu ein hymrwymiad a chyflawniadau'r Sefydliad Masnach Deg.

Wnaeth yr ymgyrch eleni canolbwyntio ar y thema "Rhowch Fasnach Deg yn eich Egwyl" felly dechreuom ein pythefnos gydag Egwyl Masnach Deg a gwahoddwyd pob un o'n staff a myfyrwyr i ddod i gael te neu goffi Masnach Deg gyda ni. Rhoesom samplau o siocled Masnach Deg, chwarae gemau o “Breaks and Ladders” a chael sgyrsiau gwych ar Fasnach Deg.

Drwy gydol y pythefnos wnaethom gynnal dangosiadau o ffilmiau Masnach Deg, cwisiau Masnach Deg, stondin grefftau Masnach Deg a Theithiau Cerdded Masnach Deg.

Wnaeth ein Tîm Arlwyo cynnal diwrnod crempog Masnach Deg, prydau arbennig Masnach Deg, ac roedd ganddynt gystadleuaeth hamper Masnach Deg lle wnaeth yr enillwyr lwcus cael hamper llawn o ddanteithion Masnach Deg.

Un o uchafbwyntiau'r wythnos oedd ein dadl Masnach Deg lle ohonom ni’n lwcus i gael y cwmni o Martha Musonza Holman o Love Zimbabwe, Elen Jones o Fasnach Deg Cymru a Dyborn Chibonga o National Smallholder Farmers’ Association of Malawi a siaradodd am eu gwaith anhygoel o gefnogi ein cynhyrchwyr bwyd.

Wnaeth ein Intern Masnach Deg a Bwyd Cynaliadwy, Ben, ysgrifennu blog am ei brofiad o gynllunio a rhedeg Pythefnos Masnach Deg, gallwch ddarllen ei stori yma