Timau Effaith Werdd yn arbed 47.4 tunnell o CO2

Gyflawnodd ein timau Effaith Werdd pethau eithaf anhygoel eleni. 

A picture of the activities undertaken by Green Impact teams in 2016/17

O osod abwydfa mewn swyddfa yng nghanol y ddinas, i annog eu cydweithwyr i ddiffodd ein cyfrifiaduron ar ddiwedd y dydd, i roi eu stampiau wedi'u ddefnyddio i elusennau, wnaeth y 650 o gamau wnaeth y timau rhoi mewn lle eleni chyfannu at wneud PCYDDS brifysgol fwy cynaliadwy.

Ac mae'r canlyniadau o’r arbedion cost ac allyriadau carbon nawr ar gael!

Gyda'n gilydd, llwyddodd ein timau i arbed 47.4 tunnell o allyriadau carbon ac arbed £14,377! Mae hwn yn gyflawniad gwych a fydd yn cael effaith gadarnhaol ar ein campysau a'n planed.

Gwyddom i gyd fod arbed 47.4 tunnell o garbon yn wych i'r amgylchedd, ond beth ydy 47.4 tunnell o allyriadau carbon yn edrych fel?

Arbedodd ein timau'r un fath â;
- 0.7% o’r allyriadau Sgôp 1 a Sgôp 2 y Brifysgol llynedd.
- Yr allyriadau o 202 gyfrifiaduron yn cael eu gadael arno dros y nos yn ddiangen am flwyddyn
- Yr allyriadau carbon a grëwyd pe bai swyddfa'n gadael eu goleuadau arno dros nos yn ddiangen am 17 mlynedd!
- Yr allyriadau carbon o yrru o gwmpas y byd 6 gwaith

Mae 47.4tunnell yr un pwysau ag;
- 9 Eliffant Asiaidd
- 4 bysus deulawr
- 103,000 pelau rygbi


Diolch i'n timau am eu gwaith anhygoel! Os hoffech gymryd rhan yn yr Effaith Werdd a'n helpu i helpu safio fwy flwyddyn nesaf, anfonwch e-bost at livegreener@uwtsd.ac.uk i gymryd rhan.