Wythnos Ewch yn Werdd 2017

13.03.2017

Mae Wythnos Ewch yn Werdd yn ddathliad o gynaliadwyedd, a chyfle gwych i ni ddathlu ac adeiladu ar ein hymrwymiad i ymgorffori cynaliadwyedd ar draws ein campysau.

Aeth y Tîm Gweithredu Cynaliadwyedd ar y ffordd gyda sioe deithiol cynaliadwyedd i ymweld â phob un o'n campysau gyda'u gêm Recycle Rush, ras yn erbyn amser i weld pwy all ddatrys y cyflymaf, cyfleoedd ar gyfer cymryd rhan mewn cynaliadwyedd yn PCYDDS ac awgrymiadau ar fod yn wyrdd.

Daeth staff a myfyrwyr at ei gilydd ac yn cymryd camau i helpu ein gwenyn a phoblogaeth beillio sy'n dirywio drwy blannu gerddi blodau gwyllt.

Cynhaliwyd Ffair #BuySellSwap lle gall staff a myfyrwyr stondinau i roi i ffwrdd, neu werthu, eu heitemau diangen, ac annog ailddefnyddio ac ailgylchu.

Wnaeth cyfadrannau hefyd cymryd rhan yn yr wythnos. Wnaeth SOAC ddal sgwrs ar yr Effaith Werdd o TG.

Diolch i bawb a helpodd i ni droi PCYDDS yn wyrdd!