Perfformiad Amgylcheddol

Mae Prifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant eisoes wedi meithrin enw da yn genedlaethol ac yn rhyngwladol yn arweinydd yn y sector addysg uwch ym maes cynaliadwyedd, gan ennill gwobrau am ei hymagwedd sefydliad cyfan. Mae’r Brifysgol yn cydnabod ac yn croesawu’i rôl o hwyluso newid amgylcheddol cadarnhao.

Mae’r Drindod Dewi Sant yn falch ei bod wedi ennill Gwobr Dosbarth Cyntaf yn nhabl Cynghrair Gwyrdd Prifysgolion ers dwy flynedd!

Eleni roedd Y Drindod Dewi Sant yn 27ain allan o 150 o brifysgolion yn y DU, gan ddringo o 113 yn y Cynghrair yn 2013, a sgorio marciau llawn mewn “Polisi a Strategaeth” ac “Ymgysylltu â Staff a Myfyrwyr”!

Cynghrair Prifysgolion People & Planet yw’r unig dabl cynghr

Nodir ein perfformiad amgylcheddol, ein nod a’n hamcanion, ein targedau a’n canlyniadau yn gyhoeddus yn Adroddiad y Datganiad Amgylcheddol Blynyddol.

Environmental Performance Certificate