Perfformiad Amgylcheddol

Mae’n ddrwg gennym, nid yw’r dudalen hon ar gael yn y Gymraeg ar hyn o bryd, ond rydym yn gweithio tuag at datrys y mater hwn.

Mae’r wybodaeth ar gael yn Saesneg yma

Mae’r Drindod Dewi Sant yn falch ei bod wedi ennill Gwobr Dosbarth Cyntaf yn nhabl Cynghrair Gwyrdd Prifysgolion ers dwy flynedd!

Eleni roedd Y Drindod Dewi Sant yn 27ain allan o 150 o brifysgolion yn y DU, gan ddringo o 113 yn y Cynghrair yn 2013, a sgorio marciau llawn mewn “Polisi a Strategaeth” ac “Ymgysylltu â Staff a Myfyrwyr”!

Cynghrair Prifysgolion People & Planet yw’r unig dabl cynghr

Nodir ein perfformiad amgylcheddol, ein nod a’n hamcanion, ein targedau a’n canlyniadau yn gyhoeddus yn Adroddiad y Datganiad Amgylcheddol Blynyddol.