Croeso i'r Adran Gofrestrfa

Campws Caerfyrddin

Campws Llambed

Campws Abertawe

Y Gofrestrfa
Prifysgol Cymru y Drindod Dewi Sant
Caerfyrddin
SA313EP

Y Gofrestrfa
Prifysgol Cymru y Drindod Dewi Sant
Llambedr Pont Steffan
SA48 7ED

Y Gofrestrfa
Prifysgol Cymru y Drindod Dewi Sant
Mount Pleasant, Abertawe
SA1 6ED

cofrestrfa@ydds.ac.uk

Ffôn: 01267 676716
Ffacs: 01267 676717

cofrestrfa@ydds.ac.uk

Ffôn: 01570 424831
Ffacs: 01267 676717

cofrestrfa@pcydds.ac.uk 

Ffôn: 01792 481097
Ffacs: 01792 481061

Oriau Agor

Dydd Llun – Dydd Iau: 9.00am-5.00pm
Dydd Gwener: 9.00am-4.30pm

MyTSD

Oriau Agor

Dydd Llun – Dydd Iau: 9.00am-5.00pm
Dydd Gwener: 9.00am-4.30pm

MyTSD

Oriau Agor

Dydd Llun – Dydd Iau: 9.00am-5.00pm
Dydd Gwener: 9.00am-4.30pm

MyTSD