Croeso i Gofrestrfa Y Drindod Dewi Sant

Rydym yma i helpu ymgeiswyr a myfyrwyr gydag unrhyw gwestiwn sydd gennych am:

  • Ymgeisio
  • Cofrestru
  • Cofnodion Myfyrwyr

Rydym hefyd yn darparu dogfennaeth allweddol yn ymwneud â chanlyniadau myfyrwyr a phenderfyniadau byrddau arholi yn ogystal â threfnu seremonïau graddio’r Brifysgol.

Os oes gennych ymholiad, gallwch ein ffonio neu ein ebostio, neu ymweld ag un o’n swyddfeydd yng Nghaerfyrddin, Llambed neu Abertawe a byddwn yn hapus i’ch cynorthwyo.

Campws Caerfyrddin

Y Gofrestrfa
Prifysgol Cymru y Drindod Dewi Sant
Caerfyrddin
SA313EP

Ebost:

Ffôn:

  • Ymgeiswyr: 0300 323 1828
  • Myfyrwyr:   01267 676716

Oriau Agor

9.00am - 5.00pm Dydd Llun – Dydd Iau
9.00am - 4.30pm Dydd Gwener

Campws Llambed

Y Gofrestrfa
Prifysgol Cymru y Drindod Dewi Sant
Llambedr Pont Steffan
SA48 7ED

Ebost:

Ffôn:

  • Ymgeiswyr: 0300 323 1828
  • Myfyrwyr:   01570 424831

Oriau Agor

9.00am - 5.00pm Dydd Llun – Dydd Iau
9.00am - 4.30pm Dydd Gwener

Campws Abertawe

Y Gofrestrfa
Prifysgol Cymru y Drindod Dewi Sant
Technium 1
Ffordd Brenhinoedd
Abertawe
SA1 8PH

Ebost:

Ffôn:

  • Ymgeiswyr: 0300 323 1828
  • Myfyrwyr:   01792 481097

Oriau Agor

9.00am – 5.00pm: Dydd Llun – Dydd Iau
9.00am – 4.30pm: Dydd Gwener