Ydds Hafan  -  Y Brifysgol  -  Gwasanaethau Proffesiynol  -  Y Gofrestrfa  -  Cais am Dystysgrif | Trawsgrifiad

 Os oes angen tystysgrif neu trawsgrifiad, cysylltwch â'r campws perthnasol isod. Os oes angen tystysgrif neu drawsgrifiad arnoch, cysylltwch â’r campws perthnasol isod. Darllenwch y wybodaeth a geir yn yr adrannau isod a sylwch y bydd yn cymryd hyd at dair wythnos i chi gael eich tystysgrif. 

Campws Caerfyrddin

Campws Llambed

Campws Abertawe

Y Gofrestrfa
Prifysgol Cymru y Drindod Dewi Sant
Caerfyrddin
SA313EP

Y Gofrestrfa
Prifysgol Cymru y Drindod Dewi Sant
Llambedr Pont Steffan
SA48 7ED

Y Gofrestrfa 
Prifysgol Cymru y Drindod Dewi Sant
Mount Pleasant, Abertawe
SA1 6ED

cofrestrfa@ydds.ac.uk

Ffôn: 01267 676716
Ffacs: 01267 676717

cofrestrfa@ydds.ac.uk

Ffôn: 01570 424831
Ffacs: 01267 676717

cofrestrfa@ydds.ac.uk

Ffôn: 01792 481097
Ffacs: 01792 481061

Oriau Agor

Dydd Llun – Dydd Iau: 9.00am-5.00pm
Dydd Gwener: 9.00am-4.30pm

Oriau Agor

Dydd Llun – Dydd Iau: 9.00am-5.00pm
Dydd Gwener: 9.00am-4.30pm

Oriau Agor

Dydd Llun – Dydd Iau: 9.00am-5.00pm
Dydd Gwener: 9.00am-4.30pm