Os oes angen tystysgrif neu trawsgrifiad, darllenwch y wybodaeth a geir yn yr adrannau isod a chysylltwch â'r Gofrestrfa drwy ebostio cofrestrfa@ydds.ac.uk. Gall gymryd hyd at wyth wythnos i dderbyn eich tystysgrif.