Os oes angen tystysgrif neu trawsgrifiad, darllenwch y wybodaeth a geir yn yr adrannau isod a chysylltwch â'r Gofrestrfa drwy ebostio cofrestrfa@ydds.ac.uk.

Mewn amygylchiadau arferol, byddai'n cymryd hyd at dair wythnos i chi dderbyn eich tystysgrif. O ganlyniad i’r tarfu a achoswyd gan y pandemig covid-19, nid yw’n bosibl ar hyn o bryd i’r brifysgol argraffu tystysgrifau dyfarnu a thrawsgrifiadau terfynol. Bydd eich tystysgrif neu drawsgrifiad amnewid yn cael eu hargraffu a’u postio atoch cyn gynted ag y bydd gwasanaethau arferol yn ailddechrau.  Yn y cyfamser, os hoffech dderbyn cadarnhad o’ch dyfarniad ar ffurf ebost (e.e. i’w anfon ymlaen at ddarpar gyflogwr), cysylltwch â cofrestrfa@ydds.ac.uk.