Cofrestru

Rhaid i bob myfyriwr gofrestru cyn y gallant ymuno â’r Brifysgol yn swyddogol.

Beth yw cofrestru?

Cofrestru yw’r broses sy’n sicrhau eich bod yn:

  • Cytuno bod yn fyfyriwr yn y Brifysgol am flwyddyn academaidd gyfan neu ran ohoni
  • Cytuno cadw at Statudau, Ordinhadau a Rheoliadau’r Brifysgol a thalu’r holl ffioedd perthnasol (megis ffioedd dysgu).
  • Creu a/neu newid eich cofnod myfyriwr. 

Os na chofrestrwch, ni fydd gennych yr hawl i:

  • Dderbyn eich cerdyn adnabod myfyriwr
  • Cael amserlen eich cwrs ac adnoddau eraill sydd eu hangen ar eich rhaglen astudio
  • Cymryd rhan mewn asesiadau
  • Derbyn Tystysgrif Eithrio rhag y Dreth Gyngor (lle’n briodol)
  • Derbyn eich cyllid myfyriwr (lle’n briodol)
  • Byw mewn neuaddau preswyl (lle’n briodol)
  • Cael mynediad i wasanaethau a gwybodaeth ychwanegol gan y Brifysgol

Sut ydw i’n cofrestru?

Dylai’r broses gofrestru barhau am tua 15 munud. Bydd angen y wybodaeth ganlynol arnoch:

Dechreuwch gofrestru