Ydds Hafan  -  Y Brifysgol  -  Gwasanaethau Proffesiynol  -  Y Gofrestrfa  -  Ffurflenni'r Gofrestrfa

Ffurflenni'r Gofrestrfa

Ffurflenni'r Gofrestrfa

Os hoffech gyflwyno apel academaidd, gwnued cais i ohirio neu dynnu allan, neu newid eich cyfnod astudio, gweler Gweithdrefnau ar gyfer Apeliadau Academaidd, Cwynion ac Achosion Eraill Myfyrwyr. 

Mae ffurflenni ar gael ar Atodiadau a Ffurflenni‌.