Mae tîm Gwasanaethau’r We wedi datblygu Canllaw Tôn Llais ac Arddull ar gyfer Gwefannau i roi cyfarwyddyd i ddefnyddwyr System Rheoli Cynnwys Terminal Four ynghylch sut i ysgrifennu a fformatio cynnwys i’r we ar wefannau’r Brifysgol.

Bydd y canllaw hwn yn helpu i sicrhau bod presenoldeb y Drindod Dewi Sant ar y We yn gyson, yn broffesiynol ac yn hygyrch.

Cysylltwch â Thîm Gwasanaethau’r We

Ar gyfer yr holl ymholiadau’n gysylltiedig â’r we, defnyddiwch y manylion cyswllt isod:

E-bost: web@uwtsd.ac.uk