Teipograffeg

Mae defnydd cyson o deipograffeg yn creu testun eglur, strwythur a hierarchaeth.

Ffontiau i’r We (yn cynnwys graffeg i’r We, Capsiynau Fideo a Chyflwyniadau)

Mae ffontiau sans-serif yn safonol ar y we a sianeli digidol am fod testunau’n fwy anodd eu darllen ar sgrin cyfrifiadur.

Mae Open Sans yn ffont crwn a glân sy’n darllen yn dda ar sgriniau o bob maint felly rydym yn argymell ei ddefnyddio ar wefannau, cynnwys fideo a chyflwyniadau.

Open Sans Light

A B C D E F  G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z
1 2 3 4 5 6 7 8 9 ! @ £ $ % ^ & * ( ) _ +

Open Sans Light Italic

A  B C D E F  G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z
1 2 3 4 5 6 7 8 9 ! @ £ $ % ^ & * ( ) _ +

Open Sans Regular

A  B C D E F  G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z
1 2 3 4 5 6 7 8 9 ! @ £ $ % ^ & * ( ) _ +

Gosod Open Sans

Open Sans Regular Italic

A  B C D E F  G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z
1 2 3 4 5 6 7 8 9 ! @ £ $ % ^ & * ( ) _ +

Open Sans Bold

A  B C D E F  G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z
1 2 3 4 5 6 7 8 9 ! @ £ $ % ^ & * ( ) _ +

Open Sans Bold Italic

A  B C D E F  G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z
1 2 3 4 5 6 7 8 9 ! @ £ $ % ^ & * ( ) _ +

Gosod Open Sans

Nid oes angen lawrlwytho’r ffont i’w ddefnyddio ar eich gwefan, fodd bynnag rydym yn argymell peidio â mewnforio ffontiau o Microsoft Word.

Ar gyfer fideo a chyflwyniadau, gallwch lawrlwytho a gosod Open Sans ar eich cyfrifiadur o wefan Google Fonts yn rhad ac am ddim: 

Ar y dudalen uchod, cliciwch ar y ddolen ar y saeth (tua ochr dde’r dudalen) ac yn y ffenest naid sy’n ymddangos cliciwch ar "Download font family to your collection as a zip file" a chadw’r ffeil. Pan fyddwch wedi cadw’r ffont ar eich cyfrifiadur (er enghraifft, ar eich Bwrdd Gwaith) gallwch fynd ymlaen i osod y ffont:

Efallai bydd rhaid meddu ar hawliau gweinyddu i’ch cyfrifiadur i osod ffontiau newydd. Am ragor o wybodaeth cysylltwch â’r Ddesg Gymorth TG.