Bydd y tabl isod yn rhoi amcangyfrif da o'r gost i chi eich hun a'r cymorthdaliadau sydd ar gael i'ch busnes chi. 

 

Bach

Canolig

Mawr

Lefel Credydau Dyfarniad Cymhwyster Hyd Cost Chi
40%
GWLAD
60%
Chi
50%
GWLAD
50%
Chi
60%
GWLAD
40%
4-7 30 Dyfarniad Ymarfer Proffesiynol 4 mis £750 £300 £450 £375 £375 £450 £300
4 120 Tystysgrif Addysg Uwch Ymarfer Proffesiynol Blwyddyn £3,000 £1,200 £1,800 £1,500 £1,500 £1,800 £1,200
5 120 Diploma Addysg Uwch Ymarfer Proffesiynol Blwyddyn £3,000 £1,200 £1,800 £1,500 £1,500 £1,800 £1,200
4-5 240 Gradd Sylfaen Ymarfer Proffesiynol 2 flynedd £6,000 £2,400 £3,600 £3,000 £3,000 £3,600 £2,400
7 60 Tystysgrif   Ôl-radd Ymarfer Proffesiynol 9 mis £1,500 £600 £900 £750 £750 £900 £600
7 120 Diploma   Ôl-radd Ymarfer Proffesiynol 18 mis £3,000 £1,200 £1,800 £1,500 £1,500 £1,800 £1,200
7 180 Meistr Ymarfer Proffesiynol 2-3 blynedd £4,500 £1,800 £2,700 £2,250 £2,250 £2,700 £1,800

 

Os ydych yn ansicr beth yw faint eich menter/busnes, gweler isod:

  1. Oes gan eich Menter/Busnes fwy na 250 o weithwyr neu eich trosiant blynyddol yn fwy na €50 miliwn ac eich mantolen blynyddol fwy na €43 miliwn?

    Maint y fenter/busnes = Mawr

  2. Oes gan eich Menter/Busnes fwy na 50 o weithwyr neu eich trosiant blynyddol yn fwy na €10 miliwn ac eich mantolen blynyddol fwy na €10 miliwn?

    Maint y fenter/busnes = Canolig

  3. Oes gan eich Menter/Busnes fwy na 10 o weithwyr neu eich trosiant blynyddol yn fwy na €2 miliwn ac eich mantolen blynyddol fwy na €2 miliwn?

    Maint y fenter/busnes = Bach/Micro