Mentora ac Hyfforddi yn y Gweithle

Mentora ac Hyfforddi yn y Gweithle

Mae ein modiwl Mentora a Hyfforddi yn y Gweithle’n rhoi i ddysgwyr y wybodaeth a’r sgiliau ymarferol i hyfforddi a mentora’n effeithiol, gan greu dull mwy hyblyg o roi sylw i ofynion cyflym y gweithle heddiw.

Cliciwch yma am dyddiadau cychwyn y cyrsiau!

Credydau: 30
Lefel: 4 / 5 / 6 / 7
Hyd - 3 diwrnod o sesiynau a addysgir

Erbyn diwedd y modiwl hwn, bydd y dysgwyr wedi dangos gwybodaeth am egwyddorion hyfforddiant a mentora seiliedig ar waith effeithiol, a dealltwriaeth ohonynt. Hefyd byddant yn:

 • Deall theori hyfforddi ac egwyddorion cadarn arferion hyfforddi
 • Gwybod sut mae pobl yn dysgu a’r materion allweddol sy’n gysylltiedig â hyfforddi yn y gweithle
 • Deall modelau, arddulliau, adnoddau a thechnegau hyfforddi
 • Dysgu beth yw manteision hyfforddi a mentora i’r sefydliad a’r unigolion
 • Adlewyrchu ar eu perfformiad eu hunain a llunio cynllun datblygu
 • Gall hyfforddi a mentora roi hwb i fusnes drwy ddatblygu’r staff presennol a denu talent newydd
 • Gellir plethu hyn yn rhwydd yn niwylliant y sefydliad i wella’r cyfathrebu, y perfformiad a’r cadw a gall gefnogi’r dysgu yn y gwaith a rheoli newid
 • Gwella perfformiad eu cyflogeion
 • Portffolio o dystiolaeth o weithgarwch hyfforddi effeithiol
 • Sesiwn hyfforddi a arsylwir
 • Traethawd yn adlewyrchu ar eich perfformiad hyfforddi yn y gweithle, y meysydd i’w gwella a chynllun datblygu personol
 • Mae’n bwysig nodi y byddwch yn cael cefnogaeth gan diwtor penodol yn ystod eich cyfnod astudio.
 • Ar ôl i chi gwblhau’r modiwl yn llwyddiannus, byddwch yn ennill 30 credyd y gallwch eu rhoi tuag at astudiaethau pellach.

Cefnogir y modiwl gan Gronfa Gymdeithasol Ewrop drwy Lywodraeth Cymru. I gael manylion am gymhorthdal ariannol, cysylltwch â gwlad@pcydds.ac.uk