Prosiect Dysgu Seiliedig ar Waith

Prosiect Dysgu Seiliedig ar Waith

Prosiect

Credydau: 30/45/60

Lefel: 7

Mae’r modiwl hwn yn fodiwl gorfodol os ydych chi’n dymuno cwblhau cymhwyster Meistr mewn Ymarfer Proffesiynol. Bydd hyn yn cynnwys cynnig ysgrifenedig a lunnir gan y dysgwr gan ymgynghori â thiwtoriaid a’u gweithle. Rhaid ystyried materion moesegol yn y cynnig hwn o ran y prosiect ei hun, ei fethodoleg a’r gweithredu arfaethedig ar y prosiect.

Pob cyflogai sy’n ymgymryd â gradd Meistr mewn Ymarfer Proffesiynol

Prosiect wedi’i ymchwilio’n dda a fydd o fudd uniongyrchol i’ch sefydliad

  • Mae’r asesiad yn seiliedig ar y canlynol:
  • Portffolio 100%
  • Cynnig y prosiect (10%)
  • Astudiaeth gweithle (70%)
  • Cyflwyniad o ganlyniadau’r prosiect (20%)
  • Mae’n bwysig nodi y byddwch yn cael cefnogaeth gan diwtor penodol yn ystod eich cyfnod astudio.
  • Ar ôl i chi gwblhau’r modiwl yn llwyddiannus, byddwch yn ennill 15 credyd y gallwch eu rhoi tuag at astudiaethau pellach.

Cefnogir y modiwl gan Gronfa Gymdeithasol Ewrop drwy Lywodraeth Cymru. I gael manylion am gymhorthdal ariannol, cysylltwch â gwlad@pcydds.ac.uk