Sesiynau Gwybodaeth GWLAD

GWLAD Logo Feature

Diolch i chi am fynychu lansiad GWLAD ar ddydd Llun 9 Mai, 2016 ym Mharc y Scarlets. Rydym yn gobeithio ei fod wedi bod yn fuddiol i'ch anghenion hyfforddi.

GWLAD Launch stats welsh

Dyddiadau i'r Dyddiadur

Sesiynau Wybodaeth

Os nad oeddech chi yn y lansiad, beth am ddod i un o'n sesiynau gwybodaeth i ddarganfod beth sydd ar gael trwy GWLAD?

Castell Aberteifi, Ceredigion: 7fed Mehefin 2016 9yb

Gwesty a Sba y Towers, Abertawe: 14fed Mehefin 2016 8yb
 

Cyrsiau ar y Gweill

Ymwybyddiaeth Ofalgar yn y Gweithle: 8fed Mehefin

Cyfuno ymchwil cysylltiedig â’r cyrsiau Lleddfu Straen yn seiliedig ar Ymwybyddiaeth Ofalgar a Therapi Gwybyddol yn seiliedig ar Ymwybyddiaeth Ofalgar, ochr yn ochr ag arferion ymwybyddiaeth ofalgar allweddol, ac yn gofyn i’r myfyriwr ystyried y rhain mewn perthynas â’i weithle ei hun.

Datblygu Sgiliau Arweinyddiaeth: 16eg Mehefin

Cyfle i staff datblygu sgiliau arweinyddiaeth yn y gweithle, a chynyddu dealltwriaeth eang o'r cysylltiad rhwng yr agweddau damcaniaethol ac ymarferol, a chyfle i ddatblygu sgiliau arweinyddiaeth yn y gweithle.

Helpwch Ni i Helpu Chi

Byddem yn ddiolchgar pe baech yn gallu rhoi ychydig funudau o’ch amser i ateb 7 cwestiwn byr ar hyfforddiant yn eich gweithle er mwyn helpu ni i ddatblygu modiwlau sy’n addas i’ch anghenion.

Cliciwch yma i gwblhau'r arolwg

Cysylltu â ni

Ebost: gwlad@uwtsd.ac.uk            Rhif Ffôn: 01267 225167           Trydar: @uwtsdgwlad           Facebook: /uwtsdgwlad