UCM: Gwobr Effaith Gwyrdd

Enillodd GWLAD Efydd at Wobrau Effaith Gwyrdd UCM


Mis diwethaf, bu i dím GWLAD geisio am ymwybyddiaeth am ein hymdrechion cynaladwyedd amgylcheddol gan gyflwyno cais am wobr lefel efydd yn y'r Undeb Cendelaethol y Myfyrwyr (UCM) Gwobr Effaith Gwyrdd.

Mae’r Gwobr Effaith Gwyrdd yn raglen sydd yn cael ei redeg drwy’r DU, ac yn annog staff a myfyrwyr i gymryd camau yn eu bywyd dyddiol i fod yn fwy ecogyfeillgar ac i ‘green their campuses, curriculums, and communities.’ Mae’r rhaglen yn annog ymddygiad cynaliadwy ar draws ystod o feysydd, megis trafeilio, defnydd ynni, gwastraff, caffael ac iechyd. Mae timau yn gallu cael cydnabyddiaeth am ymdrechion amrywiol, gan gynnwys rhannu ceir i’r gwaith, plannu gardd ar y (neu tu allan i’r) campws, prynu te a choffi masnach deg, gwirfoddoli yn y gymuned a chyflwyno binau ailgylchu a chompostio yn y swyddfa.

I gyd-fynd gyda’r wobr, yma yn swyddfa GWLAD, rydym yn ymdrechu pob dydd i brintio llai o bapur, defnyddio trafnidiaeth gyhoeddus pan yn trafeilio rhwng campysau, plannu planhigion adref, compostio ein gwastraff bwyd, cerdded tu allan pob dydd, defnyddio gloau naturiol yn ein swyddfeydd ac osgoi defnyddio cwpanau papur ar gyfer te a choffi. Mae ein dull unigryw o ddarparu cyrsiau hefyd yn golygu ein bod yn gallu cyfrannu tuag at gynaladwyedd mewn fyrdd eraill, llai amlwg. Er enghraifft, drwy ddarparu cwrs ar safle gwaith y gweithlu rydym yn cydweithio gyda, rydym yn lleihau’r nifoedd o geir ar y ffordd (gan nad oes angen i bawb ddod atom ni). Yn ogystal, pan mae myfyriwr yn cyflwyno gwaith trwy’r system ‘TurnItIn’, yn cwblhau gwaith darllen drwy ddefnyddio e-lyfrau llyrfgell PCYDDS, neu yn defnyddio ‘Moodle’ i gael gwybodaeth am eu cwrs, rydym yn arbed papur ac yn lleihau gwastraff.

Rydym yn edrych ymlaen i’ch diweddaru ar ddatblygiadau cyffrous y tim GWLAD a’n hymdrechion, a’n effaith, cynaladwyedd. Os hoffech chi ddysgu mwy am sut y gallwch chi a’ch sefydliad ddilyn trywydd cynaladwy, cysylltwch á thim recriwtio GWLAD, ac ymunwch á ni ar sesiwn blasu modiwl Cynaladwyedd (sydd ar gael ar gyfer lefel 4, 5 a 7).

Caiff Tyfu Gweithluoedd drwy Ddysgu a Datblygu (GWLAD) ei gefnogi gan Gronfa Gymdeithasol Ewrop drwy Lywodraeth Cymru

Am fwy o wybodaeth am Gwobr Effaith Gwyrdd yr UCM a sut i gymryd rhan, cliciwch yma.