Teithiau Busnes

Porwch ein casgliad o gyfryngau.


Straeon Coastal Housing

Amrywiaeth o dystebau gan fyfyrwyr ar y llwybr tai cymdeithasol a pam dewisodd Coastal Housing gydweithio â Phrosiect GWLAD.

(Nodwch: Mae'r fideo yma ar gael yn Saesneg yn unig)


Straeon Dylunio Dodrefn

Amrywiaeth o dystebau gan fyfyrwyr ar y cwrs dylunio dodrefn.
(Nodwch: Mae'r fideo yma ar gael yn Saesneg yn unig)


Tata Steel Testimonial

Fiedo tysteb byr gan Gareth Williams o TATA Steel.
(Nodwch: Mae'r fideo yma ar gael yn Saesneg yn unig)


Tysteb Del Harries

Fiedo tysteb byr gan Del Harries
(Nodwch: Mae'r fideo yma ar gael yn Saesneg yn unig)


Tysteb GWLAD gan Fieldbay

Fiedo tysteb byr gan Paula a Aldo o Fieldbay
(Nodwch: Mae'r fideo yma ar gael yn Saesneg yn unig)


Tysteb GWLAD Salon Gwallt Catrin

Fiedo tysteb byr gan perchennog y salon Catrin George
(Nodwch: Mae'r fideo yma ar gael yn Saesneg yn unig)


Ymwybyddiaeth ofalgar yn y Gweithle

Mae cyfweliad byr gan y Cyfarwyddwr Cyllid: Nigel Williams Castell Howell Foods
(Nodwch: Mae'r fideo yma ar gael yn Saesneg yn unig)

 


Ymarfer Proffesiynol MA

Mae cyfweliad byr gyda Coordinato Gwirfoddol Caroline White o Sir Benfro. Cymdeithas Gwasanaethau Gwirfoddol
(Nodwch: Mae'r fideo yma ar gael yn Saesneg yn unig)

 

 


Cyfranogwr GWLAD – Astudiaeth Achos

Kate Jenkins, TATASteel Europe

Mae Kate yn gweithio'n Dechnolegydd Prosesau yn y felin rolio oer. Yma rhoddir coiliau o ddur trwy nifer o barau o roliau i leihau trwch y dur a hwn yw un o’r camau olaf cyn ei gyflwyno i’r Cwsmer. Mae ei rôl yn gofyn am brofiad technegol ym maes Gweithgynhyrchu yn ogystal â sgiliau wrth arwain, rheoli prosiectau a phobl mewn amgylchedd cynhyrchu o faint uchel.

Daeth Kate i gysylltiad â GWLAD trwy weithgarwch Y Drindod Dewi Sant gyda TATASteel ar brosiectau blaenorol a ariannwyd gan yr UE, (Elevate a SW:SW). Ei chymhelliad dros gymryd rhan yn y cyrsiau academaidd hyn yw datblygu cymwyseddau yn ei rôl. Mae’n gweithio yn y Gwaith Dur ers 25 mlynedd ac yn cydnabod yr angen am welliant parhaus a hunanddatblygiad. Mae Kate yn cydnabod bod ei hastudiaethau wedi caniatáu iddi ddatblygu mewn meysydd megis meincnodi, dulliau ymchwil a thechnegau datrys problemau trwy ddarllen yn ehangach. Teimla hefyd ei bod yn datblygu ystod o ddulliau a thechnegau i’w defnyddio i weithio’n fwy effeithlon, yn fwy effeithiol gan ychwanegu gwerth yn y pen draw at y busnes. I ddechrau, roedd ganddi bryderon ynghylch yr ymrwymiad amser ar gyfer astudio, ond dyma Kate yn dweud bod ei phrofiad gyda GWLAD “o’r radd flaenaf, yn ardderchog – yn gefnogol gyda staff academaidd a chymorth llawn empathi sy’n deall ei rôl yn y gweithle a’r angen am gydbwysedd bywyd da rhwng astudiaethau academaidd, y cartref a gwaith”.