Ydds Hafan  -  Bywyd Myfyrwyr  -  Gwneud Taliad i’r Drindod Dewi Sant

Gwneud Taliad i’r Drindod Dewi Sant

Os ydych chi am wneud taliad i’r Drindod Dewi Sant ar gyfer ffioedd dysgu, llety, anfonebau masnachol neu unrhyw eitemau o’r siop ar-lein, dewiswch un o’r opsiynau isod: