Light bulb

Os ydych chi'n teimlo'n ddigon hyderus i ddechrau ar eich hun heb apwyntiad Gyrfaoedd, pam na dechrau gydag un o'r gweithgareddau hyn sy wedi’u profi I wella cyflogadwyedd.

1. Trefnu:

Ffeil ar-lein/copi caled, rhestr cysylltiadau, ymchwil, cynllunydd wal, dyddiadau cau, CV a mwy

2. Ymuno â chlwb neu gymdeithas (yn y brifysgol neu gymuned):

Rhwydweithio tra'n mwynhau. Cyfleoedd hefyd i arwain, trefnu, cyfathrebu, hyrwyddo, creu a mwy

3. Cael Swydd Ran-amser:

Yn wych am feithrin hyder, deunydd crai CV ac arian parod

4. Gwirfoddoli:

10,000+ o gyrff elusennol/gwirfoddol cofrestredig yng Nghymru. Amrywiaeth sylweddol o brofiad gwaith ansawdd

5. Rhwydweithio - yn ffurfiol neu'n anffurfiol:

Byddwch yn chwilfrydig. Cwrdd â phobl, gofyn cwestiynau a chadw manylion. Cadwch mewn cysylltiad

6. Ceisio pethau newydd ac arbrofi:

Nid yw'r Brifysgol yn unig ‘am astudiaeth’. Mae'n hefyd yn gyfle gwych i ddarganfod a cheisio pethau newydd 

7. Dechrau CV:

Mae angen 'dechrau' pob CV rywle. Gadewch inni helpu chi o'r dechrau!

8. Ymchwilio, ac yna ymchwilio'n effeithiol:

Yn briodoldeb, gallwch ei ddysgu a gallwn eich helpu i wneud hynny ar gyfer trafod gwybodaeth Gyrfaoedd

9. Mynd ar-lein ond hefyd yn arsylwi ar yr etiquette:

Gwe, rhwydwaith cymdeithasol anffurfiol, cyflogaeth broffesiynol (e.e. Linkedin), Hunangyflogaeth a gwaith llawrydd (e.e. Facebook, Twitter, Instagram, safleoedd ‘rhestru diwydiant’)

10. Defnyddio eich gwasanaeth gyrfa:

Gwasanaeth Gyrfaoedd CHI, yn rhad ac AM DDIM. Beth ydych chi'n aros amdano?

Y fwyaf o bethau a wnewch o'r rhestr uchod, a'r gorau rydych chi'n eu gwneud, yn uwch mae'r tebygolrwydd o ddatblygu eich cyflogadwyedd graddedig a gyrfa sy'n ystyrlon i chi. Fodd bynnag, os ydych chi'n drysu ar lle i ddechrau, cofiwch ...

'Dim ots ble rydych chi'n cychwyn. Dim ond eich bod chi'n dechrau'

(Robert Sharma, arbenigwr arweinyddiaeth)