10 Rheswm Gwych i Wneud Apwyntiad

Lecturer and Student talking

10 rheswm gwych i wneud apwyntiad Ymgynghorydd Gyrfaoedd

 1. Deall sut i wneud y mwyaf o'ch cyflogadwyedd dyfodol yn ystod eich amser yn y brifysgol
 2. Datblygu syniadau gyrfaol sy'n ystyrlon i chi
 3. Rhad ac am ddim
 4. Yn hygyrch yn eang: Ar gael 51 wythnos yn y flwyddyn (gan gynnwys cyfnod yr haf), trwy E-bost, Ffôn, Skype, Facebook, Twitter, apwyntiadau wyneb i wyneb, sesiynau grŵp, digwyddiadau gyrfaoedd a mwy
 5. Cefnogaeth profiad gwaith ychwanegol i'r rhai sy'n gymwys (GO Wales)
 6. Wedi gwastraffu amser yn darllen erthyglau gyrfaol amheus ar-lein? Yna, gadewch I’r arbenigwyr proffesiynol Gyrfaoedd eich ddatblygu techneg ymchwil Gyrfaoedd sy'n canolbwyntio mwy ac yn effeithiol
 7. Apwyntiadau 1-i-1 a ddarperir mewn amgylchedd cyfeillgar, cefnogol, cyfrinachol ac anfeirniadol
 8. Gan ddefnyddio ymagwedd sy'n canolbwyntio ar bobl, rydyn ni'n rhoi chi a'ch stori unigryw, eich gwerthoedd a'ch credoau yn ganolog i'r cyfan
 9. Mae ein harferion cyfarwyddyd yn cael ei arwain o’r corff proffesiynol, a wedi'i lywio gan ddegawdau o ymchwil ansawdd uchel ar effaith arweiniad
 10. Nid ydym yma yn unig pan fydd pethau'n mynd yn dda I chi; rydym hefyd yma i chi pan fyddwch yn wir angen help neu rydych mewn argyfwng
 11.  ... ac os ydych yn wir angen 11ed rheswm ... :

Hannah Arendt

'Mae cydraddoldeb yn canlyniad sefydliad dynol. Ni chawn ein geni yn gyfartal '.

Hannah Arendt (Theorydd Gwleidyddol), 1906-1975

'Mae cyflogadwyedd yn ganlyniad i arweiniad Gyrfaoedd dynol. Nid ydym yn cael eu geni yn Gyflogadwy '.

Anon (Ymgynghorydd Gyrfaoedd PCYDDS), c2018