student with a lecturer

Oeddech chi'n gwybod bod eich Gwasanaeth Gyrfaoedd prifysgol yn cefnogi unedau Academaidd yn y ffordd canlynol:

 • cefnogaeth Arweiniad Gyrfaoedd 1-i-1 i'ch myfyrwyr, 51 wythnos o'r flwyddyn, gan gynnwys gwyliau
 • apwyntiadau 121 Arweiniad Gyrfaoedd wyneb yn wyneb
 • apwyntiadau 121 Arweiniad Gyrfaoedd trwy Skype ac E-arweiniad
 • helpu i ddehongli canlyniadau Cyrchfanau a thueddiadau LMI
 • helpu chi i gadw cysylltiad â'ch Graddedigion
 • darpariaeth profiad gwaith o ansawdd ar gyfer y Myfyrwyr hynny sy'n gymwys trwy GO Wales
 • sesiynau cyflogadwyedd Gyrfaoedd yn addas i’r bwrpas 
 • cyngor ar gynnwys rhaglenni perthnasol i effaith Cyflogadwyedd
 • datblygu cynnwys cyflogadwyedd annibynnol neu fewnol
 • cefnogaeth gan ymarferwyr gyrfaoedd AU hyfforddedig, cymwys a phrofiadol
 • mynediad i 3000 o weithwyr proffesiynol Gyrfaoedd AU UD eraill am gyngor a chymorth fel rhan o'u rhwydwaith corff proffesiynol (AGCAS)
 • adolygiadau ffurfiol neu anffurfiol yn ôl cod ymarfer

Beth am gysylltu â'ch Cynghorydd Gyrfaoedd Campws ar gyfer sgwrs 20 munud anffurfiol i weld pa fath o gefnogaeth y maent yn ddarparu i unedau Academaidd eraill?