women working on a computer

Gallwn ni helpu sefydliadau sy'n recriwtio Myfyrwyr a Graddedigion:

  • darpariaeth lleoliad a phrofiad gwaith GO Wales
  • hysbysebu swyddi gwag byw trwy gyfrif Facebook Gwasanaeth Gyrfaoedd
  • hyrwyddo swyddi gwag trwy bosteri copi caled a chysylltu â chydweithwyr academaidd
  • codi ymwybyddiaeth yn gyffredinol ar gyfer sefydliadau o fewn y sector gwirfoddol
  • eich helpu i wneud cysylltiadau â staff Academaidd

Mae'r gwasanaethau uchod ar gael i chi am ddim ond rydym yn gweithio i brotocol sydd ar gael ar gais. Os oes gennych unrhyw ymholiadau, ebost drwy careers@uwtsd.ac.uk