Profiad Gwaith & Gwirfoddoli

Careers Opportunities

Yn arferol, mae unrhyw fath o brofiad gwaith yn well na dim profiad o gwbl, ac ar gyfartaledd, mae’n elfen allweddol ar gyfer gwella eich cyflogadwyedd a datblygu gyrfa graddedig. Os oes angen I chi ddod o hyd i ac I fynychu profiad gwaith, efallai hoffech ystyried y canlynol gyda Ymgynghorydd Gyrfaoedd ac os ydych yn gymwys, eich swyddog lleol GO Wales.

I rhai sy'n gymwys, cyflawnwch trwy brofiad gwaith gyda rhaglen gyflogadwyedd GO Wales. Mae’n helpu myfyrwyr amser llawn ifanc sy’n cwblhau cwrs addysg uwch.

Gallwn helpu drwy drefnu, darparu cyllid a’ch cynorthwyo , a ddarparu hyfforddiant a mentora cyfredol er mwyn sicrhau eich bod yn manteisio cymaint ag sy’n bosib o’r profiad. Yr ethos yw eich bod mewn gwell sefyllfa pan fyddwch yn gadael y brifysgol i ddod o hyd i’ch swydd berffaith. Os hoffech wybod mwy, ymwelwch â’n wefan

 

Oherwydd y ffordd y cawn ein hariannu, mae meini prawf cymhwyster yn berthnasol, felly cliciwch yma er mwyn darganfod a ydych yn gymwys neu beidio.  Gallwch hefyd gysylltu â’r tim GO Wales, gan ebostio: gowales@uwtsd.ac.uk

 

Ffynonellau profiad gwaith & sut i drefnu:

 • Eich rhwydwaith presennol - adlewyrchu, meddwl ac eitemeiddio
 • Eich Darlithwyr Academaidd (ffynhonnell wych o syniadau a chysylltiadau)
 • Darparwyr profiad gwaith lleol, cenedlaethol a rhyngwladol
 • Cymdeithas(au) Gwirfoddol
 • Gwefannau profiad gwaith penodol
 • Cylchgronau copi caled am ddim (ar gael gan y Gwasanaeth Gyrfaoedd)

Efallai y bydd eich Ymgynghorydd Gyrfaoedd hefyd yn ystyried:

 • Syniadau, dewisiadau a opsiynau gwreiddiol 
 • Cymharu opsiynau
 • Eich rhesymau dros gael profiad
 • Eich math o ddewis a hyd eich profiad gwaith
 • Cymysgedd o brofiad penodol, cyffredinol neu heb strwythur
 • Lleoliad a hygyrchedd
 • Wedi ei dalu neu heb ei dalu
 • Sefydliad, sector a rôl
 • Targedau penodol ee sgiliau, gwybodaeth, cysylltiadau
 • Sut i fanteisio i'r eithaf ar y profiad

Gall eich Ymgynghorydd Gyrfaoedd roi cyngor ac arweiniad ar cyfeiriadau penodol neu i'ch helpu datblygu syniadau o’r dechrau.

Gwneud apwyntiad Gyrfaoedd