Partneriaid CAAC

Pwy a fydd yn cyflwyno'r digwyddiadau hyfforddi ac ymgysylltu?

Mae’r Hwb a’r Adenydd (Coleg y Cymoedd, Coleg Cambria, Coleg Ceredigion, Coleg Sir Gâr a'r Sefydliad Ymchwil Adeiladu) yn cyflwyno digwyddiadau hyfforddi ac ymgysylltu drwy eu rhwydweithiau hyfforddi.

Gellir cyflwyno cyrsiau hyfforddi a digwyddiadau ymgysylltu mewn canolfannau hyfforddi, eiddo cyflogwyr neu gyfleusterau eraill.

Ein Partneriaid

Construction Industry Training Board (CITB)
Prifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant
Coleg y Cymoedd
Coleg Cambria
Coleg Ceredigion
Coleg Sir Gâr
Y Sefydliad Ymchwil Adeiladu
Morlyn Bae Abertawe


CITB Logo 75 Coleg Ceridigion 75 Coleg Cambria 75  BRE logo 75 Coleg Sir Gar logo - 50 Tidal Lagoon Logo 75