Ynglŷn â CAAC

Construction Workers 02

Beth yw e?

Mae Canolfan Arloesi Adeiladwaith Cymru (CAAC) yn gyfleustra hyfforddi Adenydd a Hwb Cymru gyfan unigryw a ariennir gan CITB ac mae'r Hwb wedi'i leoli o fewn datblygiad Ardal Arloesi Glannau Abertawe Prifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant. Bydd yr Hwb, a fydd yn agor ym mis Medi 2018, yn cynnig hyfforddiant arbenigol ac yn cynnwys canolfan sgaffaldio a adeiladwyd i'r pwrpas. Mae rhaglen hyfforddi a ddarperir yn ôl y galw eisoes ar waith ac yn cael ei chyflwyno gan yr Adenydd sydd wedi'u lleoli ar draws Cymru.

Bydd yr Hwb a’r Adenydd yn cyflwyno cyrsiau hyfforddi o lefel 1 (e.e. cyn prentisiaeth, sesiynau blasu i ysgolion ayb) i lefel 7 (gradd, proffesiynol ayb) mewn gweithgareddau adeiladu arbenigol NAD YDYNT eisoes ar gael mewn nifer neu ansawdd ddigonol gan ddarparwyr addysg a hyfforddiant presennol neu eu rhwydweithiau cyflenwi yng Nghymru.

Yn ogystal, mae’r bartneriaeth traws-Cymru hon yn cynnal digwyddiadau ymgysylltu ar gyfer y rheiny mewn addysg llawn amser a’r rheiny sy’n ceisio gyrfa mewn adeiladu.

I bwy mae e? 

  • Sefydliadau cyflogi mawr sy’n rhan o brosiectau adeiladu gan gynnwys cadwyni cyflenwi a gwasanaethau cymorth.
  • Unig fasnachwyr a micro fusnesau sy’n rhan o weithgareddau cysylltiedig ag adeiladu.
  • Unigolion sydd â diddordeb mewn gyrfa mewn adeiladu a gweithgareddau cysylltiedig.