Ynglŷn â'n Cyrsiau

Cyrsiau CAAC

Cyrsiau CWIC 

Pa fath o gyrsiau hyfforddiant sy'n cael eu cynnig? 

Bydd math a chynnwys y cyrsiau hyfforddiant yn seiliedig ar anghenion y diwydiant a chyflogwyr ac maent yn agored i bawb sy'n gymwys i gymryd rhan. Bydd gwefan y Ganolfan yn cynnwys bas o’r hyfforddiant sydd ar gael yn gyfredol (gan gynnwys rhai nad ydynt yn cael eu hariannu trwy CWIC). 

Bydd y Brif Ganolfan a'r lloerennau yn ymateb i unrhyw ddiffyg a nodir gan gyflogwyr cyhyd â bod galw digonol. 

Beth yw'r costau? 

Caiff yr holl ddigwyddiadau hyfforddiant ac ymgysylltu eu hariannu'n llawn ar gyfer pob un o'r rheiny sy'n dymuno neu sydd eisoes yn ymwneud â digwyddiadau adeiladu er, mewn rhai achosion, rhoddir blaenoriaeth i gwmnïau adeiladu. 

Pa fath o gwrs hyfforddiant y mae CWIC yn ei ddarparu? 

Mae'r Prif Ganolfan a'r Lloerennau wedi bod yn cyflwyno ystod o gyrsiau hyfforddiant o Ddatblygiad Proffesiynol Parhaus i gyrsiau byr/canolig a hir. Efallai y bydd CWIC yn cynnig hyfforddiant adeiladu arbenigol nad yw'n cael ei ddarparu gan sefydliadau eraill yn barod. Cysylltwch â ni am fanylion. 

Pa mor hir yw’r Cyrsiau hyfforddi a digwyddiadau ymgysylltu? 

Caiff yr hyfforddiant ei gategoreiddio i dri cyfnod o amser: 

  • Datblygiad Proffesiynol Parhaus (2 – 6 awr); 
  • Cyrsiau byr (1 – 5 diwrnod) 
  • Cyrsiau canolradd (6-30 diwrnod) 
  • Cyrsiau hir (6 – 30 diwrnod a 31+ diwrnod) 
  • Gall digwyddiadau ymgysylltu fod am unrhyw gyfnod o amser ond fel arfer ddim mwy na diwrnod 

Sut ydych chi'n gofyn am le ar gwrs neu ddigwyddiad ymgysylltu? 

  • Bydd unigolion a chyflogwyr cymwys yn gallu gofyn am le ar gwrs cyfredol a ariennir gan CWIC drwy wefan CWIC. 
  • Ar gyfer cyrsiau nad ydynt yn cael eu hariannu trwy CWIC bydd cysylltiadau i’r darparwyr hyfforddiant ar gael ar wefan CWIC lle bo hynny’n bosib. 
  • Gellir gwneud cais am atebion hyfforddiant nad ydynt ar gael ar hyn o bryd trwy ffurflen mynegi diddordeb syml ar-lein sydd ar wefan CWIC. 
  • Caiff digwyddiadau ymgysylltu eu trefnu a'u rheoli gan y Canolfannau Lloeren trwy wefan CWIC.