Ydych chi’n ystyried dechrau busnes? Neu a oes gennych chi fusnes yn barod?

Entreprise banner

Does dim byd yn curo’r boddhad o redeg eich busnes eich hun – gan ddilyn eich angerdd i fod yn fos arnoch chi’ch hun, rheoli eich amser eich hun, a gwneud eich penderfyniadau eich hun.

Does dim byd yn curo’r boddhad o redeg eich busnes eich hun – gan ddilyn eich angerdd i fod yn fos arnoch chi’ch hun, rheoli eich amser eich hun, a gwneud eich penderfyniadau eich hun.

Efallai eich bod yn breuddwydio am weithio i chi’ch hun, bod gennych syniad gwych ar gyfer busnes newydd ond rydych chi’n poeni am y risgiau o fwrw ati ar eich pen eich hun, neu nid oes gennych ddigon o hyder a’r sgiliau angenrheidiol i gymryd y cam cyntaf. Efallai eich bod yn rhedeg busnes newydd llwyddiannus ac y byddech yn elwa o gael rhywfaint o gyfeiriad, neu efallai y byddech yn hoffi cynyddu eich set sgiliau trwy gael cyngor arbenigol.  Dydych chi ddim ar eich pen eich hun. Mae pob perchennog busnes yn wynebu’r un heriau.

Mae cymorth a chefnogaeth AM DDIM ar gael.

Gall YDDS gynnig y canlynol i chi:

  • Y Swigen Greadigol – siop a rhwydwaith i gefnogi gweithgareddau sy’n cael eu rhedeg gan fyfyrwyr: siopau dros dro, arddangosfeydd, perfformiadau, codi arian, rhwydweithiau, cyfarfodydd
  • Cymorth i ddechrau busnes – cymorth a gyllidir gan y Sefydliad a Llywodraeth Cymru
  • Cyfarfodydd un i un
  • Gweithdai ar Eiddo Deallusol a Chreadigrwydd
  • Cyfleoedd i drafod, archwilio, a rhwydweithio gyda myfyrwyr o’r un anian ac entrepreneuriaid
  • Cysylltiadau â diwydiant – prosiectau, siaradwyr gwadd a rhwydweithio gyda busnesau
  • Digwyddiadau’r Wythnos Fenter Tachwedd 2020
  • Gweithgareddau allgyrsiol – cystadlaethau, gweithdai dechrau busnes, cwrdd â chyn-fyfyrwyr entrepreneuraidd
  • Siaradwyr sy’n ysbrydoli (yn cynnwys ein cyn-fyfyrwyr entrepreneuraidd)

P’un a ydych yn byw yng Nghymru neu y tu hwnt byddai’n bleser gennym glywed oddi wrthych.

Os hoffech ragor o wybodaeth yna cysylltwch â’n Swyddog Menter naill ai:
Ffôn: 01792 481152
E-bost: Dylan.williams-evans@uwtsd.ac.uk

Cliciwch yma i weld ein hadroddiad diweddaraf

Mentergarwch Infographic