A-Y o’n Cyrsiau Israddedig

Two students writing in felt-tip at Swansea College of Art

Maes Pwnc

Cewch hefyd bori drwy ein cyrsiau yn ôl Maes Pwnc neu weld y rhestr yn nhrefn yr wyddor isod

A-Y

A

Athroniaeth, Crefydd a Moeseg (BA) – Dysgu o Bell

CwrsCampws
Actio (BA) Caerfyrddin
Addysg a Gofal Blynyddoedd Cynnar  - 2 Flynedd (BA) Caerfyrddin | Abertawe | Caerdydd
Addysg a Gofal Blynyddoedd Cynnar (BA) Caerfyrddin | Abertawe
Addysg a Gofal Blynyddoedd Cynnar: Statws Ymarferydd Blynyddoedd Cynnar - 2 Flynedd (BA) Caerfyrddin | Abertawe | Caerdydd
Addysg a Gofal Blynyddoedd Cynnar: Statws Ymarferydd Blynyddoedd Cynnar (BA) Caerfyrddin | Abertawe
Addysg Antur Awyr Agored (BA) Caerfyrddin
Addysg Gorfforol (BA) Caerfyrddin
Addysg Gynhwysol (BA)  Caerfyrddin | Abertawe
Addysg Gynradd gyda SAC (BA) Caerfyrddin
Amgylchedd, Cynaliadwyedd a Newid yn yr Hinsawdd (BSc, HND, HNC) Abertawe
Animeiddio a VFX (BA Hons, HND, HNC) Abertawe
Anthropoleg (BA) Llambed
Archaeoleg (BA) Llambed
Arweinyddiaeth a Rheolaeth Gymhwysol yn y Gweithle (BA, DipAU)  Abertawe
Astudiaethau Addysg (BA) Abertawe
Astudiaethau Addysg: Anghenion Dysgu Ychwanegol a Chynhwysiant (BA) Abertawe
Astudiaethau Addysg: Cynradd (BA) Caerfyrddin
Astudiaethau Celtaidd (BA) Llambed | Ar-lein
Astudiaethau Celtaidd ac Astudiaethau Canoloesol (BA Anrhydedd Cyfun) Ar-lein
Astudiaethau Crefyddol (BA) Llambed
Astudiaethau Nyrsio ac Iechyd (Dip AU, Tyst AU) Caerfyrddin | Abertawe
Athroniaeth (BA)  Llambed
Athroniaeth, Crefydd a Moeseg (BA) – Dysgu o Bell  Ar-lein 

B

CwrsCampws
Y Beibl a Diwinyddiaeth (BA, Diploma Graddedig) Dysgu o bell
Busnes a Rheolaeth (BA, HND) Caerfyrddin
Busnes Cymhwysol (Entrepreneuriaeth) BA Ar-lein
Busnes Cymhwysol (Marchnata) (BA) Ar-lein
Busnes Cymhwysol (Rheolaeth) (BA) Ar-lein

C

CwrsCampws
Celf Gain: Stiwdio, Safle a Chyd-destun (BA, MArts) Abertawe
Y Celfyddydau Breiniol (BA) Llambed
Cerddoriaeth: Technoleg Cerddoriaeth Greadigol (MMus, BA) Abertawe 
Crefftau Dylunio (MDes, BA)  Abertawe
Cyfrifeg (BA) Abertawe
Cyfrifiadura Cymhwysol (BSc, HND, HNC, Mynediad Sylfaen) Abertawe
Cyfrifiadura (Datblygu Gemau) (BSc, HND, HNC, Mynediad Sylfaen) Abertawe
Cyfrifiadura (Datblygu’r We) (BSc, HND, HNC, Mynediad Sylfaen) Abertawe
Cyfrifiadura (Peirianneg Meddalwedd) (BSc, HND, HNC, Mynediad Sylfaen) Abertawe
Cyfrifiadura (Rhwydweithiau Cyfrifiadurol a Seiber Ddiogelwch) (BSc, HND, HNC, Mynediad Sylfaen) Abertawe
Cyfrifiadura (Systemau Data a Gwybodaeth) (BSc, HND, HNC, Mynediad Sylfaen) Abertawe
Cyfrifiadura ac Electroneg (Mynediad Sylfaen) Abertawe
Cyllid Rhyngwladol (BA) Abertawe
Cymdeithaseg (BA) Caerfyrddin
Cyrsiau Cydanrhydedd yn y Dyniaethau Llambed 

 

D

CwrsCampws
Darlunio (BA) Abertawe
Datblygu Arweinyddiaeth a Rheolaeth (BA, DipAU) Abertawe | Caerdydd
Dawns Fasnachol (BA) Caerdydd
Deall Iechyd Meddwl (TystAU) Abertawe
Dylunio Cynnyrch a Dodrefn (BSc, BA) Abertawe
Dylunio Gemau Cyfrifiadurol (BA, ANRH, HND, HNC, Mynediad Sylfaen) Abertawe
Dylunio Graffig (BA) Abertawe
Dylunio Modurol A Thrafnidiaeth (BA) Abertawe
Dylunio Patrwm Arwyneb a Thecstilau (MDes, BA) Abertawe
Dylunio Set a Chynhyrchu (BA)  Caerfyrddin

E

CwrsCampws
Eiriolaeth (BA) Caerfyrddin
Eiriolaeth (TystAU) Caerfyrddin

F

CwrsCampws
Ffilm a Theledu (BA) Abertawe
Ffotograffiaeth Yn Y Celfyddydau (BA) Abertawe
Ffotograffiaeth Ddogfennol a Gweithredaeth Weledol (BA) Abertawe
Fframwaith Priodoleddau Graddedigion Pob Lleoliad

G

CwrsCampws
Gemau: Dylunio Gemau Cyfrifiadurol (MArts, BA)  
Gofal (TystAU) Abertawe
Gwaith Ieuenctid ac Addysg Gymdeithasol(BA)(Ardystiad ETS Cymru) Caerfyrddin
Gwareiddiadau’r Hen Fyd (BA) Llambed
Gwaith gyda Phobl Ifanc (BA) Caerfyrddin
Gweithrediadau Gweithgynhyrchu Uwch Rhan amser (BEng, HNC) Abertawe
Gwneud Ffilmiau Antur (BA) Caerfyrddin
Gwrthdaro, Rhyfel a Chymdeithas (BA) Ar-lein
Gwyddor Chwaraeon ac Ymarfer Corff (BSc) Caerfyrddin

H

CwrsCampws
Hanes (BA) Llambed
Hanes yr Hen Fyd (BA) Llambed
Hyfforddiant Personol a Thylino ar gyfer Chwaraeon (TystAU) Caerfyrddin

I

CwrsCampws
Iechyd a Gofal Cymdeithasol (BSc, DipAU) Abertawe
Iechyd a Gofal Plant a Phobl Ifanc (BSc, Dip AU) Abertawe
Iechyd Meddwl (BSc) Abertawe
Iechyd, Maetheg a Ffordd o Fyw (BSc) Caerfyrddin

L

  

CwrsCampws
Abertawe

M

CwrsCampws
Mesur Meintiau (BSc, HND, HNC) Abertawe

O

CwrsCampws
Ordnans, Arfau Rhyfel a Ffrwydron (BEng) Abertawe

P

CwrsCampws
Paragyfreithiwr, Uwch-baragyfreithiwr, Cyfreithiwr CILEX   Abertawe
Parodrwydd am Argyfwng ac Amddiffyn Sifil (TystAU) Abertawe
Patrymau Arwyneb a Thecstilau (BA, MDes) Abertawe
Peirianneg Beiciau Modur (BEng, HND, Mynediad Lefel Sylfaen) Abertawe
Peirianneg Chwaraeon Moduro (BEng, HND, Mynediad Sylfaen) Abertawe
Peirianneg Drydanol ac Electronig (BEng, HND, Mynediad Sylfaen) Abertawe
Peirianneg Fecanyddol (BEng, Mynediad Sylfaen) Abertawe
Peirianneg Fecanyddol a Gweithgynhyrchu (BEng, Mynediad Sylfaen) Abertawe
Peirianneg Fodurol (BEng, HND, Mynediad Sylfaen) Abertawe
Peirianneg Sifil (BSc, HND, HNC) Abertawe
Peirianneg Systemau Gweithgynhyrchu, Rhan amser (BEng) Abertawe
Peirianneg Ynni ac Amgylcheddol (BEng) Abertawe
Pensaernïaeth (BSc) Abertawe
Perfformio (BA) Caerdydd
Perfformio Lleisiol (BMus) Caerdydd
Plismona a Throseddeg (BSc) Abertawe
Plismona Gweithredol (cwrs atodol Lefel 6) (BSc) Abertawe
Plismona Proffesiynol (BSc) Abertawe | Birmingham | Llundain

R

CwrsCampws
Rheolaeth Adeiladu (BSc, HND, HNC) Abertawe 
Rheolaeth Adnoddau Dynol (BA) Abertawe | Ar-lein
Rheolaeth Busnes (BA, DipAU, TystAU) Abertawe
Rheolaeth Busnes Rhyngwladol (BA) Abertawe
Rheolaeth Chwaraeon (O Dracwisg i Ystafell Fwrdd) (BA, HND) Abertawe
Rheolaeth Chwaraeon Rhyngwladol (O Dracwisg i Reolwr Byd-eang) (BA) Abertawe
Rheolaeth Digwyddiadau a Gwyliau Rhyngwladol (BA, DipAU, TystAU) Abertawe
Rheolaeth Digwyddiadau Byd-eang (BA) Dysgu Cyfunol
Rheolaeth Gastronomeg Ryngwladol (BA, Dip AU, Tyst AU) Abertawe | Ar-lein 
Rheolaeth Iechyd a Gofal (BSc, Dip AU, Tyst AU) Abertawe
Rheolaeth Menter Wledig (BA, HND) Caerfyrddin
Rheoli Pobl (Diploma Cysylltiol CIPD) Caerfyrddin
Rheolaeth Teithio a Thwristiaeth Ryngwladol (BA, DipAU) Abertawe
Rheolaeth Twristiaeth Fyd-eang (BA) Dysgu Cyfunol
Rheolaeth Twristiaeth, Teithio a Hamdden (TystAU) Abertawe

S

CwrsCampws
Saesneg: Cyrsiau Cydanrhydedd yn y Dyniaethau Llambed
Saesneg (BA) – Cydanrhydedd Llambed
Seicoleg (BSc) Abertawe
Seicoleg a Chwnsela (BSc) Abertawe
Seicoleg a Throseddeg (BSc) Abertawe
Sgiliau ar gyfer Electroneg (TystAU) Abertawe
Sgiliau ar gyfer Peirianneg (TystAU) Abertawe
Sgiliau Cyflogadwyedd (TystAU) Abertawe | Caerdydd | Casnewydd
Sgiliau Cwnsela (TystGradd) Abertawe
Sgiliau Digidol (TystAU) Abertawe
Sgiliau Proffesiynol ar gyfer Adeiladu (TystAU) Abertawe 
Sinoleg (BA Hons) Llambed
Systemau Electroneg Mewnblanedig (BEng, HND, HNC) Abertawe

T

CwrsCampws
Technoleg Cerddoriaeth Greadigol (MMus, BA) Abertawe
Theatr Gerddorol (BA) Caerdydd
Thecstiliau: Dylunio Patrwm Arwyneb a Thecstilau (MDes, BA) Abertawe
Therapi Chwaraeon ac Ymarfer Corff (BSc) Caerfyrddin
Trafnidiaeth: Dylunio Modurol a Thrafnidiaeth (MDes, BA) Abertawe
Troseddeg a Chyfiawnder Troseddol (BSc, DipAU, TystAU)  Abertawe
Troseddeg a Phlismona (BSc) Abertawe

Y

CwrsCampws
Y Celfyddydau Breiniol (BA) Llambed
Y Gyfraith ac Ymarfer Cyfreithiol (LLB, DipAU, TystAU) Abertawe
Y Gyfraith a Throseddeg (BA) Dysgu Cynfunol
Ymarfer Gofal Iechyd (Dip AU, Tyst AU) Abertawe | Caerfyrddin
Ymchwiliad Proffesiynol (BSc) Abertawe
Ysgrifennu Creadigol (BA) Llambed