Ydds Hafan  -  Astudio Gyda Ni  -  Graddau Israddedig

A-Z

A

CwrsCampws
Actio (BA) Caerfyrddin
Addysg a Gofal Blynyddoedd Cynnar  - 2 Flynedd (BA) Caerfyrddin | Abertawe
Addysg a Gofal Blynyddoedd Cynnar (BA) Caerfyrddin | Abertawe
Addysg a Gofal Blynyddoedd Cynnar: Statws Ymarferydd Blynyddoedd Cynnar - 2 Flynedd (BA) Caerfyrddin | Abertawe
Addysg a Gofal Blynyddoedd Cynnar: Statws Ymarferydd Blynyddoedd Cynnar (BA) Caerfyrddin | Abertawe
Addysg Antur Awyr Agored (BA)  Caerfyrddin
Addysg Gorfforol (BA) Caerfyrddin
Addysg Gynhwysol (BA)  Caerfyrddin | Abertawe
Addysg Gynradd gyda SAC (BA) Caerfyrddin
Adnoddau Dynol Cymhwysol (Diploma CIPD) Caerfyrddin
Animeiddio Cyfrifiadurol (MArts, BA) Abertawe
Anthropoleg (BA) Llambed
Archaeoleg (BA) Llambed
Archaeoleg Yr Aifft, Aegeaidd a’r Dwyrain Agos (BA) Llambed
Arolygu Adeiladau (BSc, HND, HNC) Abertawe
Astudiaethau Addysg (BA) Abertawe
Astudiaethau Addysg: Anghenion Dysgu Ychwanegol a Chynhwysiant (BA) Abertawe
Astudiaethau Addysg: Cynradd (BA) Caerfyrddin
Astudiaethau Addysg: Dysgwyr a Dysgu Cyfoes (BA) Abertawe
Astudiaethau Canoloesol (BA)  Llambed
Astudiaethau Celtaidd (BA) Llambed
Astudiaethau Crefyddol (BA) Llambed
Astudiaethau Lleisiol (BA)   Caerdydd
Astudiaethau Moesegol a Gwleidyddol (BA) Llambed
Astudiaethau Nyrsio ac Iechyd (Dip AU, Tyst AU) Caerfyrddin | Abertawe
Astudiaethau Treftadaeth (BA)  Llambed
Astudiaethau Tsieineaidd (BA) Llambed
Athroniaeth (BA)  Llambed
Athroniaeth, Gwleidyddiaeth ac Economeg (BA)  Llambed

B

CwrsCampws
Beibl a Thechnoleg (DipGradd) Llambed
Busnes a Rheolaeth (BA, HND) Caerfyrddin
Busnes Cymhwysol (Entrepreneuriaeth) BA Ar-lein
Busnes Cymhwysol (Marchnata) (BA) Ar-lein
Busnes Cymhwysol (Rheolaeth) (BA) Ar-lein
Busnes Rhyngwladol (BA) Abertawe
Busnes: Adnoddau Dynol Cymhwysol (Diploma CIPD) Caerfyrddin | Abertawe
Busnes:  Sgiliau Arweinyddiaeth a Rheolaeth ar gyfer y Gweithle (BA) Abertawe
Busnes:  Y Gyfraith a Busnes (BA)  Abertawe

C

CwrsCampws
Cadwraeth Amgylcheddol (BSc, HND, HNC) Abertawe
Celf Gain: Stiwdio, Safle a Chyd-destun (BA, MArts) Abertawe
Celfyddydau Breiniol (BA) Llambed
Cerddoriaeth (Perfformio a Chynhyrchu) (BA) Abertawe
Chwaraeon ac Iechyd (BA) Caerfyrddin
Clasuron (BA) Llambed
Crefftau Dylunio (MDes, BA)  Abertawe
Cyfrifeg (BA) Abertawe
Cyfrifiadura (BSc, HND, HNC, Mynediad Sylfaen) Abertawe
Cyfrifiadura (Datblygu Gemau) (BSc, HND, HNC, Mynediad Sylfaen) Abertawe
Cyfrifiadura (Datblygu gwe) (BSc, HND, HNC, Mynediad Sylfaen) Abertawe
Cyfrifiadura (Peirianneg Meddalwedd) (BSc, HND, HNC, Mynediad Sylfaen) Abertawe
Cyfrifiadura (Rhwydweithiau Cyfrifiadurol a Seiberddiogelwch) (BSc, HND, HNC, Mynediad Sylfaen)  Abertawe
Cyfrifiadura (Systemau Data a Gwybodaeth) (BSc, HND, HNC, Mynediad Sylfaen) Abertawe
Cyfrifiadura (Systemau Gwybodaeth Busnes) (BSc, HND, HNC, Mynediad Sylfaen)  Abertawe
Cyfrifiadura a Pheirianneg (Blwyddyn Sylfaen)   Abertawe
Cyfrifiadura:  Peirianneg Drydanol ac Electronig (BEng, HND, Mynediad Sylfaen) Abertawe
Cymdeithaseg (BA)  Caerfyrddin

D

CwrsCampws
Darlunio (MDes, BA)  Abertawe
Datblygu Rhyngwladol a Gwleidyddiaeth Fyd-Eang (BA)  Llambed
Dawns (BA)  Caerfyrddin
Diwinyddiaeth (BA)  Llambed
Drama Gymhwysol: Addysg, Lles, Cymuned (BA, Tyst.AU) Abertawe
Dylunio a Chynhyrchu Theatr (BA)  Caerfyrddin
Dylunio Cynnyrch (MDes, BSc, BA) Abertawe
Dylunio Gemau Cyfrifiadurol (MArts, BA) Abertawe
Dylunio Graffig (MDes, BA) Abertawe
Dylunio Moduron a Thrafnidiaeth (MDes, BA) Abertawe
Dylunio Patrwm Arwyneb a Thecstilau (MDes, BA) Abertawe
Dylunio Setiau (MArts, BA) Abertawe

E

CwrsCampws
Eiriolaeth (BA) Caerfyrddin

F

CwrsCampws
Ffilm a Theledu (MArts, BA)  Abertawe
Ffotograffiaeth yn y Celfyddydau (MArts, BA)  Abertawe
Ffotonewyddiaduraeth a Ffotograffiaeth Ddogfennol (MArts, BA)  Abertawe

G

CwrsCampws
Gofal (CertHE) Abertawe
Gwaith Ieuenctid a Chymuned (BA)  Caerfyrddin
Gwareiddiad Clasurol (BA) Llambed
Gwareiddiadau’r Hen Fyd (BA) Llambed
Gwasanaethau Cyhoeddus (BA, HND) Abertawe
Gweithrediadau Gweithgynhyrchu Uwch, Rhan amser (HNC) Abertawe
Gwneud Ffilmiau (BA)  Caerfyrddin
Gwneud Ffilmiau Antur (BA) Caerfyrddin
Gwrthdaro a Rhyfel (BA)  Llambed
Gwyddor Chwaraeon ac Ymarfer Corff (BSc) Caerfyrddin
Gwyddor Chwaraeon ac Ymarfer Corff (Ffisioleg Ymarfer Corff Clinigol) (BSc) Caerfyrddin
Gwyddor Chwaraeon ac Ymarfer Corff (Ffitrwydd Awyr Agored) (BSc) Caerfyrddin
Gwyddor Chwaraeon ac Ymarfer Corff (Hyfforddiant Personol)  (BSc) Caerfyrddin
Gwyddor Chwaraeon ac Ymarfer Corff (Maeth Chwaraeon) Caerfyrddin
Gwyddor Defnyddiau, Rhan amser (BEng)  Abertawe
Gwydr (MDes, BA, TystAU) Abertawe

H

CwrsCampws
Hanes (BA)  Llambed
Hanes Modern (BA) Llambed
Hanes yr Hen Fyd (BA) Llambed
Hysbysebu a Dylunio Brand (MDes, BA) Abertawe

I

CwrsCampws
Iechyd a Gofal Cymdeithasol - (BSc, HND) Abertawe
Iechyd a Gofal Plant a Phobl Ifanc (BSc, FdSc) Abertawe
Iechyd Meddwl (BSc, DipAU, TystAU) Abertawe
Iechyd, Maetheg a Ffordd o Fyw (BSc)  Caerfyrddin

L

CwrsCampws
Logisteg a Chludiant (BSc, HND) Abertawe
Logisteg a Rheolaeth y Gadwyn Gyflenwi (BSc, HND)  Abertawe

M

CwrsCampws
Marchnata Digidol (BA) Abertawe
Mesur Meintiau (BSc, HND, HNC) Abertawe

P

CwrsCampws
Peirianneg Beiciau Modur (MEng, BEng, Mynediad Sylfaen) Abertawe
Peirianneg Chwaraeon Moduro (BSc, HND) Abertawe
Peirianneg Chwaraeon Moduro (MEng, BEng, Mynediad Sylfaen) Abertawe
Peirianneg Drydanol ac Electronig (BEng, HND, Mynediad Sylfaen) Abertawe
Peirianneg Electroneg (HND, HNC) Abertawe
Peirianneg Fecanyddol (MEng, BEng, Mynediad Sylfaen) Abertawe
Peirianneg Fecanyddol a Gweithgynhyrchu (MEng, BEng, Mynediad Sylfaen) Abertawe
Peirianneg Fecanyddol a Gweithgynhyrchu, Rhan amser (BEng) Abertawe
Peirianneg Fodurol (BSc, HND) Abertawe
Peirianneg Fodurol (MEng, BEng, Mynediad Sylfaen) Abertawe
Peirianneg Sifil (BSc, HND, HNC) Abertawe
Peirianneg Systemau Gweithgynhyrchu, Rhan amser (BEng) Abertawe
Peirianneg Ynni ac Amgylcheddol (MEng, BEng, Mynediad Sylfaen) Abertawe
Pensaernïaeth (BSc) Abertawe
Perfformio (BA) Caerdydd
Plismona (BSc) Abertawe
Plismona a Throseddeg (BSc) Abertawe
Plismona Proffesiynol (BSc) Abertawe

R

CwrsCampws
Rheolaeth Adeiladu (BSc, HND, HNC) Abertawe
Rheolaeth Busnes (BA, HND, HNC) Abertawe
Rheolaeth Busnes (Cyllid) (BA) Abertawe
Rheolaeth Busnes (Digwyddiadau a Gwyliau) (BA) Abertawe
Rheolaeth Busnes (Marchnata) (BA) Abertawe
Rheolaeth Busnes (Rheolaeth Adnoddau Dynol) (BA) Abertawe
Rheolaeth Chwaraeon (Tracwisg i Ystafell y Bwrdd) (BA, HND, Gradd Sylfaen) Abertawe
Rheolaeth Chwaraeon Dŵr (Siwt Wlyb i Ystafell y Bwrdd) (BA) Abertawe
Rheolaeth Chwaraeon Moduro (BSc, HND) Abertawe
Rheolaeth Chwaraeon Rhyngwladol (O Dracwisg i Reolwr Byd-eang) (BA) Abertawe
Rheolaeth Cyfleusterau Stadiwm a Chwaraeon (Tracwisg i Reolaeth Cyfleusterau) (BA) Abertawe
Rheolaeth Digwyddiadau (HND) Abertawe
Rheolaeth Diwydiannau Diwylliannol (BA, HND) Caerfyrddin
Rheolaeth Gwestai Rhyngwladol (BA) Abertawe | Birmingham | Llundain
Rheolaeth Iechyd (BSc, HND) Abertawe
Rheolaeth Menter Wledig (BA, HND) Caerfyrddin
Rheolaeth Teithio a Thwristiaeth Rhyngwladol (BA) Abertawe
Rheolaeth Twristiaeth (BA) Abertawe
Rheolaeth Twristiaeth Rhyngwladol (HND) Abertawe
Rheoli Cyrchfannau Hamdden Rhyngwladol (BA) Abertawe

S

CwrsCampws
Saesneg (BA) Llambed
Seicoleg (BSc) Abertawe
Seicoleg a Chwnsela (BSc) Abertawe
Seicoleg Gymhwysol (BSc) Caerfyrddin
Sgiliau ar gyfer y Gweithle (Tystysgrif Addysg Uwch) Abertawe | Caerfyrddin | Caerdydd
Sgiliau Arweinyddiaeth a Rheolaeth ar gyfer y Gweithle (BA) Abertawe
Sgiliau Cwnsela (TystGradd) Abertawe
Sinoleg (BA Hons) Llambed

T

CwrsCampws
Technoleg Cerddoriaeth creadigol (MMusTech, BA) Abertawe
Technolegydd Pensaernïol (BSc, HND) Abertawe
Theatr Gerddorol (BA) Caerdydd
Therapi Chwaraeon (BSc) Caerfyrddin

Y

CwrsCampws
Y Cyfryngau Creadigol (BA) Caerdydd
Y Gyfraith a Busnes (BA) Abertawe
Y Gyfraith a Gwasanaethau Cyhoeddus (BA) Abertawe
Y Gyfraith a Phlismona (BA) Abertawe
Y Gyfraith a Throseddeg (BA) Abertawe
Y Gyfraith ac Arfer Cyfreithiol (BA) Abertawe
Ysgrifennu Creadigol (BA) Llambed