Cerddoriaeth

Ydds Hafan  -  Astudio Gyda Ni  -  Graddau Israddedig  -  Cerddoriaeth

Mae’r Brifysgol yn cynnig portffolio cyffrous o gyrsiau cerddoriaeth sy’n amrywio o berfformio i gynhyrchu, astudiaethau lleisiol a theatr gerddorol. Mae ein cyrsiau cerddoriaeth yn cael eu cynnal yng Ngholeg Celf Abertawe Chanolfan Berfformio Cymru yng Nghaerdydd ac Academi Llais Ryngwladol Cymru.

Mae cyrsiau cerddoriaeth a gynhelir yng Ngholeg Celf Abertawe YDDS wedi’u lleoli yn adeilad hanesyddol y BBC sy’n cynnwys stiwdios recordio o’r radd flaenaf a neuadd ddarlledu cyngherddau fawr sydd ag un o’r mannau acwstig gorau yn y DU. Hefyd, mae gan fyfyrwyr fynediad lawn at ein labordy Mac, sy’n cynnwys meddalwedd o safon y diwydiant, fel Pro Tools a Logic X. Ymhlith y cyrsiau mae Cerddoriaeth (Perfformio a Chynhyrchu), mae’r cwrs hwn yn darparu hyfforddiant helaeth mewn ystod eang o arbenigeddau o Ddylunio Sain, Cynhyrchu Stiwdio, Recordio Byw a Stiwdio a Thechnoleg Cerddoriaeth Creadigol, sy’n gwrs seiliedig ar arfer sy’n ffocysu ar arloesi a chynhyrchu ar draws cyfryngau cyfoes, technegol ac artistig.

Yn bennaf, mae’r cwrs Technoleg Cerddoriaeth wedi’i leoli yn yr Adeilad BBC hanesyddol ac mae’n cynnwys tair stiwdio recordio o’r radd flaenaf a neuadd ddarlledu cyngherddau fawr. Mae’r stiwdios wedi croesawu artistiaid amrywiol, fel Dylan Thomas, Peter Sellers a Catatonia. Ar hyn o bryd, mae Cerddorfa Gliniadur Abertawe mewn preswyliaeth yno. Mae gan y myfyrwyr fynediad llawn i’n lab Mac, sy’n llawn o’r feddalwedd ddiweddaraf, fel Pro Tools a Logic X.

Mae BA Perfformio yng Nghanolfan Berfformio Cymru yn ganolfan arloesol a sefydlwyd gan Brifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant er mwyn hyfforddi a datblygu perfformwyr y dyfodol. Mae CBC yn cynnig graddau drwy gyfrwng y Gymraeg sy’n rhoi techneg gadarn i fyfyrwyr law yn llaw â dealltwriaeth eang o’r diwydiannau creadigol yng Nghymru a thu hwnt. Mae Canolfan Berfformio Cymru yn gymysgedd bywiog o actorion, cantorion a dawnswyr y dyfodol. 

Mae Academi Llais Ryngwladol Cymru yn darparu amgylchedd arbenigol ac unigryw iawn ar gyfer nifer fach o gantorion a chyfeilyddion eithriadol yng nghyfnod cynnar eu gyrfa broffesiynol ac mae’n recriwtio artistiaid ifanc o bob cwr o’r byd. Bydd myfyrwyr yn gweithio gyda’r technegwyr a’r hyfforddwyr gorau, arweinwyr gwadd enwog a sêr rhyngwladol o’r byd operatig er mwyn datblygu eu talent i’r safonau proffesiynol uchaf.

Music Performance

Cerddoriaeth (Perfformio A Chynhyrchu)

Music Technology

Technoleg Cerddoriaeth

Musical Theatre

BA Theatr Gerddorol

 

CBC widget

BA Perfformio

 

WIAV Performance

BA Astudiaethau Lleisiol

WIAV Musical Performance

Academi Llais Ryngwladol Cymru (WIAV)

BA Perfformio widget

Canolfan Berfformio Cymru (CBC)

Alex Building widget

Coleg Celf Abertawe